اعتراف بی سابقه هاشمی رفسنجانی به تلاش رژیم برای دستیابی به سلاح هسته ای

هاشمی رفسنجانی برای اولین بار به صراحت به تلاش رژیم آخوندی برای دستیابی به سلاح اتمی اعتراف کرد و گفت: ”اگر ایران دشمنی پیدا کند که بخواهد از سلاح هسته‌یی استفاده کند قدرت ایران برای دستیابی به این نوع سلاح محفوظ است.“

این سخنان رفسنجانی روز دوشنبه 4آبان 94 در سایت موسوم به ”امید هسته‌یی ایرانیان ” منعکس شد.

رفسنجانی افزود: «اساس دکترین ما استفاده “صلح‌آمیز” (از انرژی) هسته‌ای بود،گر چه هیچ‌وقت از ذهن ما بیرون نمی‌رفت که اگر روزی بنا باشد خطری ما را تهدید کند و ضرورتی باشد، امکان این‌که به طرف دیگر هم برویم، داشته باشیم

وی گفت: ”این درست است که ما اجازه رفتن به طرف سلاح هسته‌یی را نداریم ولی اگر شرایطی پیش بیاید و ضرورت پیدا کند یا دشمنی پیدا کنیم که بخواهد از این سلاح استفاده کند قدرت ما محفوظ است.“

رفسنجانی که خود بانی برنامه اتمی رژیم آخوندی است، سلاح اتمی را عامل بقای نظام می‌دانست.
تحریمهای خفه‌کننده باعث شد که وی و خامنه‌ای به سیاست زهرخوران اتمی تن بدهند.