اعتراف رژیم به تظاهرات کارگران هفت تپه

کارگران هفت تپه روز شنبه با حضور مقابل فرمانداری شوش برای سیزدهمین روز پیاپی نسبت به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات خود اعتراض کردند. تعداد زیادی از کارگران هفت تپه شوش (استان خوزستان) با سردادن شعارهایی، چون یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، این همه لشکر اومده جونش دیگه سراومده، نماینده مجلس استعفا استعفا، سرمایه دار شیاد نمی‌کنیم اعتماد، وعده دروغ نمی‌خواهیم ما حقمون رو می‌خواهیم، بیگی تو عیش و نوشه خون کارگر به جوشه، هیات من الذله و مسئولان بی لیاقت نمی‌خواهیم خواستار پرداخت حقوق و مطالبات خود شدند. پرداخت سه ماه حقوق معوقه و بازگشت شرکت به بخش دولتی خواسته این معترضان عنوان شده است./ایرنا