اعتصاب بیش از 1000 کارگر نورد لوله صفا نه روز است ادامه دارد

اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که اعتصاب صدها کارگر کارخانه نورد لوله صفا در شهرستان ساوه که از روز ۲۹ فروردین آغاز شد همچنان ادامه دارد.

بنا بر گزارشی که  اتحادیه آزاد کارگران ایران، منتشر کرده است مدیریت کارخانه دیروز با هدف شکستن اعتصاب کارگران تلاش کرد بطور جداگانه ای کارگران سالنهای مختلف به ویژه سالن erw  و تراشکاری را وادار به کار کند تا از این طریق کارگران سایر سالنها نیز وادار به شکستن اعتصاب شوند اما کارگران این سالنها با قاطعیت اعلام کردند تا پرداخت معوقات شان دست به کار نخواهند زد.

بنا بر این گزارش، کارگران نورد لوله صفا در حال حاضر بخشی از عیدی و پاداش و چهار ماه دستمزد خود را طلب کارند. همچنین کارفرما 16 ماه از بیمه های کارگران را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نکرده است. مدیریت کارخانه در چهارمین روز این اعتصاب 70 درصد از عیدی و پاداش کارگران را با هدف شکستن اعتصاب به حساب آنان واریز کرد اما کارگران حاضر به خاتمه اعتصاب نشدند.

امروز در نهمین روز اعتصاب خود اعلام کردند تا پرداخت دستمزد معوقه شان همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.