اعتصاب غذا در استکهلم – هفت گروگان را ازاد کنید

چند نفر از هواداران مقاومت در استکهلم در حمایت از کمپین بین المللی «هفت گروگان را ازاد کنید» دست به اعتصاب غذا زدند.

اکنون پس از گذشت 80 روز از حمله جنایتکارانه نیروهای مالکی/خامنه ای به اشرف و اعتصاب غذای ساکنین لیبرتی در پی ان، هواداران و پشتیبانان مقاومت در استکهلم اعلام داشته اند که در حمایت از کمپین بینالمللی به اعتصاب کنندگان دیگر کشورهای اروپائی، امریکا و کانادا میپیوندند.

این اعتصاب غذا تا اطلاع ثانوی در میدان “مینت” (Mynttorget) در استکهلم از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر انجام میگیرد و ما در صورت تغییر زمان و مکان را به اطلاع خواهیم رساند.