اعتصاب کارگران، از ۹۰۰ کارگر کنتورسازی ۱۵۰ نفر باقی مانده‌اند

از ۹۰۰ کارگر کنتورسازی ۱۵۰ نفر باقی مانده‌اند/خواستار بازگشت مالکیت کارخانه به دولت هستیم

رئیس شورای اسلامی کار کنتورسازی قزوین خواستار خلع ید مالک این کارخانه و بازگشت مدیریت آن به دولت شد. 

 به نوشته ایلنا، بدنبال اعتصاب کارگران کنتورسازی قزوین ، رئیس شورای کار این کارخانه گفت ، برای مدت طولانی این کارخانه بزرگترین و مهم‌ترین کارخانه کنتورسازی در ایران و خاورمیانه بود. سال ۸۷ این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد. مشکلات نیز بعد از این واگذاری شروع شد”

او با بیان اینکه “تعداد کارگران این کارخانه که ۹۰۰ نفر در زمان واگذاری بود، اکنون به ۱۵۰ نفر رسیده، عنوان کرد: مالک جای اینکه به فکر تولید باشد به دنبال سندسازی برای اهداف شخصی است .”