از اعتیاد و آسیبهای جنسی میان دانش آموزان تا سرقت از نیمی از صندوقهای صدقه در ایران

علیرضا جزینی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است : شماری از زنان معتاد بی سرپناه که پیشتر در تهران جمع آوری شده بودند به پاتوق هایشان بازگشته اند.

به گزارش رادیو فرانسه، وی همچنین گفته است که سه تن از همین زنان در یکی از مراکز درمان متعادان به نام “شفق” در نتیجۀ “اوردوز” یا استفادۀ بیش از حد و بلعیدن مادۀ مخدر جان خود را از دست داده اند. علیرضا جزینی سپس گفته است که ده درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند.

در اظهاراتی جداگانه، کوروش محمدی، رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران، گفته است که اعتیاد و فحشاء در بین دانش آموزان کشور رواج یافته و وزارت آموزش و پرورش این کشور در عمل ثابت کرده که توانایی پرورش کودکان کشور و جلوگیری از درگیر شدن آنان در انواع آسیب های اجتماعی را نداشته است.

کوروش محمدی در جای دیگری از سخنانش وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم، علی اصغر فانی، را مورد سرزنش قرار داده که از اساس منکر وجود اعتیاد در بین دانش آموزان کشور شده است. رییس انجمن آسیب شناسی ایران خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفته است که انکار بی فایده است و نشانۀ شانه خالی کردن از زیر بار وظایف وزارتخانۀ تحت نظارت اوست. کوروش محمدی سپس افزوده است که به یک معنا همۀ اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی کشور ثمرۀ نظام آموزش و پرورش ایران است، زیرا این وزارتخانه قابلیت پرورش دانش آموزان و جلوگیری از افتادن آنان در دام انواع آسیب ها را نداشته است.

قائم مقام وزیر کشور جمهوری اسلامی در گزارشی که قرار است در مورد آسیب های اجتماعی تسلیم خامنه ای کند صریحاً به ناکارآمدی نظام اسلامی در جلوگیری از گسترش آسیب های اجتماعی تأکید کرده و گفته است که نه فقط شمار زنان معتاد رو به افزایش است، بلکه سن اعتیاد نیز کاهش یافته و سالانه ۷۰۰ هزار معتاد به هزاران مراکز ترک اعتیاد کشور مراجعه می کنند، اما، ۹۰ درصد آنان مجدداً به مصرف مواد مخدر روی می آورند.

شهیندوخت ملاوردی، معاون رییس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده امروز چهارشنبه ۲۲اردیبهشت ماه گفت که منشاء آسیب های جامعه وضعیت نامطلوب یا چالش های اقتصادی کشور است. از جمله این آسیب ها سرقت است. سردار محمدرضا مقیمی، رییس پلیس آگاهی ناجا، گفته است که ۹۰ درصد جرایمی که در پلیس آگاهی ناجا ثبت و به تشکیل پرونده منجر می شود جرایم مربوط به سرقت است. محسن سنایی از مدیران “کمیتۀ امداد امام خمینی” گفته است : سرقت از صندوق های صدقات نیز که در کوچه و خیابان های کشور نصب شده اند به طرز گسترده ای رو به افزایش است به طوری که از مجموع ۴۲ هزار صندوق صدقات شهر تهران، ۲۰ هزار صندوق مورد دستبرد قرار گرفته اند.

به گفتۀ کاظم کردوانی آسیب های اجتماعی در ایران اکنون به مرحلۀ خشونت اجتماعی رسیده است که نهایتاً به معنای انتقال خشونت حکومت اسلامی به درون جامعه است.