اعدام جمعی 9 نفر در زندان گوهردشت

رژیم ضد بشری آخوندی 9 زندانی را روز چهارشنبه 23تیرماه در زندان گوهر دشت در کرج به طور جمعی اعدام کرد.

بنا بر گزارشهای منتشره این زندانیان در میان زندانیانی بودند که در طیروز گذشته  به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام انتقال یافته بودند.

نام سه نفر از اعدامیان سید محمد طاهری، امیر خادم رضاییان و سعید احمدی عنوان شده است.

22 تیرماه مجموعاً 13تن از زندانیان زندان گوهردشت کرج را برای اجرای حکم ضدانسانی اعدام به سلول انفرادی منتقل کرده بود. اسامی 11تن از این زندانیان عبارتند از: ۱- فریبرز عزیز پور ۲- حسن مهدی لو ۳- سید محمد طاهری ۴- سعید اکبری ۵- حسن جوادی ۶- محمد قدیمی ۷- محمود زاهدی ۸- سعید حسین خانی ۹– سعید احمدی ۱۰- مرتضی جوادی و ۱۱- سجاد نعمتی.