اعدام حد اقل 32 نفر در طی دو هفته در ایران

بر اساس اطلاعات جمع اوری شده از طرف اتحاد انجمنها برای ایران ازاد، در طی دو هفته گذشته حد اقل 30 نفر بدست دژخیمان حاکم بر ایران اعدام شده اند.

سحرگاه روزسه شنبه دوم اردیبهشت ۵ زندانی متهم به قتل در محوطه زندان رجایی شهرکرج از طریق چوبه دار اعدام شدند. این افراد با نامهای سیدفرهاد ملاحسنی و اکبر نوبخت ساران از سالن ۱۱ بند ۴؛ داوودی صحرایی از بند ۶، علی‌اصغر کواکبی و هرمز رضایی از بند ۳ف معرفی شدند.

روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۶ زندانی در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند. تمامی این زندانیان روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه از سالنهای ۱،۳ و سایر سالنها جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

اسامی تعدادی از زندانیانی که صبح 1 اردیبهشت به دار آویخته شدند عبارتند از :

۱ـ محمد بهری ۴۰ ساله که ۳ سال در سالن ۳ واحد۲ زندان کرج  زندانی می باشد

۲ـ رحمت الله زاهدانی ۳۵ ساله  از سالن ۳  واحد ۲ زندان قزل حصار کرج

۳ـ علی قهرمانی  از سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار

۴ـ رسول طالبی ۲۰ ساله از سالن ۳ واحد ۲ که همبندیشان با ایجاد اعتراضات گسترده مانع انتقال وی به سلولهای انفرادی شدند و رژیم ایران با گسیل بیش از ۲۵۰ نفر از گارد ویژه و ایجاد درگیری  این زندانی را به سلول انفرادی منتقل و روز گذشته وی را به دار آویخت .

۵ ـ رحمت الله گرگیج ۳۵ ساله وی نزدیک به ۱ سال و نیم در زندان قزل حصار زندانی بود.

بر اساس گزارش روزنامه خراسان روز دوشنبه، اول اردیبهشت ماه، سه شهروند در زندان مرکزی مشهد به دار آویخته شدند. این افراد دارای سنسن 24، 20 و 32 ساله بوده اند. مشخصات دیگر این افراد ذکر نشده است.

بر اساس گزارش العربیه به نقل از مقامات استان  تخار در افغانستان روز شش شهروند افغانی در روز 29 فروردین اعدام شده اند.

در همین روز چهر شهروند در زندان بندر عباس به دار اویخته شدند. اسامی این افراد صرغام جهانگیری 27 ساله، احمد رحیمی 24 ساله که در زمان دستگیری 17 ساله بوده، علی فولادی 22 ساله که در زمان دستگیری 16 سال داشت، و علی شریفی 29 ساله در هنگام دستگیری 14 ساله بوده است.

روز 28 فروردین، سامکو خورشیدی، زندانی ساسی کرد ادر زندان دیزل اباد کرمانشاه اعدام شد.

در همین روز چهار زندانی  به اسامی ضرغام جهانگیری ۲۷ ساله که ۵ سال در زندان بندرعباس بسر می برد، احمد رحیمی ۲۱ ساله وی ۴ سال در زندان بسر می برد و هنگام بازداشت ۱۷ سال سن داشت، علی فولادی ۲۲ ساله و ۶ سال در زندان بسر می برد. وی هنگام بازداشت ۱۶ ساله بود، و علی شریفی ۲۹ ساله و ۱۵ سال در زندان بسر می برد وی هنگام بازداشت ۱۴ سال سن داشت، در زندان بندر عباس اعدام شدند.

روز 26 فروردین فردی به نام مخفف ق – ش ، 41 ساله در زندان ساوه به دار اویخته شد.

روز 14 فروردین دو نفر با نام مخفف، ا- ام و ام – ا در زندان بندر عباس به دار اویخته شدند.