اعدام ۹ متهم در زندان عادل آباد شیراز

مقام های زندان عادل آباد شیراز حکم ۹ زندانی محکوم به اعدام را اجرا کردند.

خبرگزاری مهر شنبه ۳۱ شهریور گزارش داد که ۹ زندانی متهم به تجاوز به عنف پس از تایید حکم آنها در دیوان عالی کشور، اعدام شدند.