اعطای تابعیت ایرانی به مزدوران و تروریستهای خارجی سپاه پاسدارن

کميسيون امنيت ملی مجلس ارتجاع طرحی در دست بررسی دارد که در صورت تصويب نهايی آن به «مزدوران و تروریستهای غيرايرانی تحت امر سپاه قدس» تابعيت ايرانی داده خواهد شد.

به گزارش سایت درون حکومتی دیگربان، اين طرح فروردين ماه امسال در دستور کميسيون امنيت ملی قرار گرفته و مرکز پژوهش‌های مجلس نيز درباره آن نظر کارشناسی داده است.

مرکز پژوهش‌ها با تائيد کليات اين طرح٬ نکاتی را به آن افزوده از جمله دسته‌بندی گروه‌های هدفی که قرار است از اين امتياز برخوردار شوند.

“رزمندگان و مجاهدين”٬ “خانواده شهد”٬ “جانبازان”٬ “همکاران ويژه با نهادهای انقلابی” و “نخبگان” غيرايرانی از جمله اين گروه‌ها هستند.

مرکز پژوهش‌ها برای هريک از اين پنج گروه هدف٬ شرايطی پيشنهاد کرده تا دايره پذيرش اتباع تازه با معيارهای سخت‌گيرانه‌ای ترسيم شود.

پس از درخواست کتبی متقاضيان٬ نکته مهم «بررسی درخواست آنان توسط سپاه» است که در مورد چهار گروه اول الزامی اعلام شده است.

در مورد گروه رزمندگان اين تائيد از اين جهت ضرورت دارد که «مشخص باشد  فرد متقاضی در مسير اهداف نظام تلاش و تحت امر سپاه بوده است.»

پنج سال اقامت در ايران «به عنوان مقدمه علقه و علاقه متقاضی به ايران» از ديگر شرط‌های پيشنهادی است.

يکی از جالب‌توجه‌ترين موضوعات در اين طرح نحوه تائيد تابعيت است که به صورت کامل در اختيار سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار می‌گيرد.

اين طرح در شرايطی در دستور کار کميسيون امنيت ملی قرار دارد که در حال حاضر افغان‌ها و پاکستانی‌های زيادی در عراق و سوريه مشغول جنگ هستند.

خانواده بسياری از اين افغان‌ها و پاکستانی‌ها در ايران زندگی می‌کنند و وضعیت اقامت تعداد قابل توجهی از آنها تاکنون مشخص نشده است.