اعلام تاسيس ايفا در بروكسل

روز 11 ژوئن طي يك كنفرانس مطبوعاتي در بروكسل به رياست استرون استيونسون رييس هيئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا، تشكيل يك سازمان غير دولتي به نام انجمن اروپايي آزادي عراق – ايفا- اعلام گرديد.
در اين جلسه سيد احمد غزالي نخست وزير سابق الجزاير، آلخو ويدال-كوآدراس نايب رئيس پارلمان اروپا ( 1999-2014) ، استفن هيوز نايب رئيس گروه سوسياليست- دمكرات و پائولو كازاكا كارشناس امور عراق و نماينده سابق پارلمان اروپا شركت و سخنراني داشتند و بر نكات زير تاكيد شد
1- كنفرانس ضمن محكوم كردن نقض وحشيانه حقوق بشر در عراق و شمار بيسابقه اعدامها و كشتار پناهندگان ايراني در كمپهاي اشرف و ليبرتي، تاكيد كرد انحصار قدرت توسط مالكي در 8 سال گذشته و نفوذ بيسابقه ايران و نيروي تروريستي قدس در عراق منشا اصلي مشكلات است، پس از خروج نيروهاي آمريكايي، رژيم ايران خلا قدرت در عراق را پر كرد. اين كنفرانس حمايت كشورهاي غربي و بخصوص آمريكا از مالكي را شرم آور و مشاركت در قتل و كشتار مردم عراق توصيف كرد و خواستار توقف دادن تسليحات امريكايي و روسي به مالكي براي ياري رساندن به او براي سركوب قيامي عمومي كه مالكي به دروغ ادعا ميكند كه توسط داعش و القاعده رهبري مي شود گرديد.
2- تحولات عراق كل منطقه را بنحو دراماتيكي تحت تاثير قرار داده است. اگر يك دولت ملي و غير وابسته به ايران در عراق حاكم بود، بشار اسد مدتها پيش سقوط كرده بود. حيات رژيم ايران به مالكي و بشار اسد بستگي دارد و سقوط هر يك از آنها، ايران را به پرتگاه نزديكتر ميكند. به همين خاطر اين رژيم با تمام قوا به كشتار مردم دو كشور مشغول است.
3- نمايندگان جريانهاي مختلف عراقي تاكيد كردند انتخابات اخير نه آزاد و نه منصفانه بوده و تماما توسط مالكي و رژيم ايران مورد تقلب واقع شده است. در حاليكه همه جريانهاي عراقي با ادامه نخست وزيري مالكي مخالفند، او با پشتوانه ايران با تهديد و ارعاب او دارد تلاش ميكند كه راه خود را با خريد و رشوه براي دور سوم نخست وزيري باز بكند.
4- اهالي 6 استان سني نشين از دسامبر 2012 در اعتراض به سركوب گسترده و اعدامهاي گسترده تحصن براه انداختند. اين تحصن مسالمت آميز با سركوب و كشتار از سوي مالكي مواجه شد و مردم و عشاير اين استانها و بخصوص انبار ناگزير به دفاع از خود شدند. مالكي با حملات هوايي و موشكي و توپ باران اين مناطق، به كشتار مردم بيگناه و غير نظامي روي آورده است. اين عمليات تحت نظر و فرماندهي نيروي تروريستي قدس رژيم ايران پيش ميرود. اين حملات بدون ترديد جنايت جنگي هستند و جامعه جهاني بايد با آن را قويا محكوم كند. همچنين شايعات قوي وجود دارد كه مالكي خانواده خود را به انگليس منتقل كرده است و حتي شايد خودش نيز آماده قرار از كشور باشد.
5- در واكنش به حملات مستمر و سركوب، مردم و عشاير عراق كنترل استان نينوا و موصل دومين شهر بزرگ عراق به دست گرفته و ارتش عرق را بيرون رانده و صد ها زنداني سياسي را ازاد كرده اند. نيروهاي نظامي عراق در نينوا و بيش از نيمي از استان صلاح الدين از بين رفته اند و اكنون درگيري در 30كيلومتري بغداد مي باشد. مالكي به دروغ تبليغ مي كند تروريست ها و داعش نينوا را گرفته اند تا راه كشتار و بمباران و موشك باران را باز كند و براي دخالت نظامي آمريكا و رژيم ايران بهانه فراهم كند. او ديروز وقيحانه از دولت هاي همسايه خواست به او در سركوب تروريست ها كمك كنند كه منظورش لشكر كشي سپاه پاسداران و نيروي قدس يعني تروريستهاي واقعي به عراق است، القاعده و داعش ابزارهايي در دست رژيم ايران و دولت مالكي هستند.
6- كشورهاي غربي بويژه آمريكا و انگلستان و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي كه نقش اصلي را در سرنگوني دولت پيشين و روي كار آمدن مالكي داشتند، بزرگترين مسئوليت را در قبال اين وضعيت دارند. حمايت يك جانبه آمريكا از مالكي و سكوت در قبال جنايتهاي او عليه شهروندان عراقي بخصوص اهل تسنن و اقليتهاي قومي و مذهبي و پناهندگان خارجي، در طول 8 سال گذشته و چشم پوشيدن بر تسلط رژيم ايران بر عراق، بيشترين نقش را در وضعيت فعلي داشته است.
7- كنفرانس بر اين حقيقت تاكيد كرد كه بحران عراق تنها با تعويض فوري رهبري و بركناري مالكي، خلع يد كامل از رژيم ايران و تشكيل يك حكومت ملي و دمكراتيك و بدور هر گونه طائفه گرايي كه در برگيرنده همه بخشهاي جامعه عراق امكان پذير است. كنفرانس از كشورهاي غربي، بخصوص آمريكا و اتحاديه خواست، براي تحقق اين اهداف در كنار مردم عراق بايستند واز حمايت خود از مالكي دست بردارند.
8- انجمن اروپايي آزادي عراق – ايفا يك سازمان غير دولتي است كه تشكيل شده تا صدايي براي مردم عراق باشد كه حقشان يك آينده بهتري مي باشد. بسياري از سياستمداران و رهبران برجسته كه از اين اهداف حمايت ميكنند به اين سازمان پيوسته اند. هيئت رئيسه ايفا شامل جان بروتون، نخست وزير سابق ايرلند، گير هارده، نخست وزير سابق ايسلند، آلخو ويدال- كوآدراس نايب رئيس پارلمان اروپا ( 1999-2014)، جوليو ترزي وزير خارجه سابق ايتاليا، لرد كارلايل، مشاور سابق امور امنيتي دولت انگليس و پائولو كازاكا نماينده پارلمان اروپا از 1999 تا 2009 مي باشند.

استرون استيونسون
رئيس هيئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا