اعلام تخلف ۱۳۰۰میلیارد تومانی معاون قالیباف در شهرداری تهران

عیسی شریفی، معاون قالیباف در شهرداری، ۱۳۰۰ میلیارد تومان تخلف دارد

محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رژیم در تهران، گفت: عیسی شریفی بر اساس گزارش‌هایی که به ما شده حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان تخلف دارد.

به نوشته افتاب نیوز، وی گفت: “می‌پذیرم در مورد تخلفات دوره آقای قالیباف در شورای شهر کم‌کاری کردیم. عیسی شریفی بر اساس گزارش‌هایی که به ما شده حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان تخلف دارد. آیا ایشان (عیسی شریفی) به خاطر شأن نظامی‌ تخلف داشته یا شأن اداری؟ گفت عدد و رقمی از میزان صدور هولوگرام یا فروش تراکم سیار در دوره آقای قالیباف نداریم”

وی همچننین گفت: ” از نظر من آمار کرونایی که اعلام می‌شود آمار واقعی نیست و دلیلم برای درخواست آمار تفکیک‌شده فوت شدگان کرونا این بود که آماری که من داشتم با آماری که اعلام می‌شود نمی‌خواند”