اعلام جرم علیه روزنامه اطلاعات به دلیل انتشار عکس خاتمی

000در استانه انتخابات خبرگان رژیم و مجلس اخوندی در اسفندماه، تضاد بین جناهای تشکیل دهنده رژیم اخوندی نیز اوج تازه ای گرفته است.

در همین رابطه، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، میزان، اعلام داشته است  که «در پی اقدام روزنامه اطلاعات در انتشار تصویر و اظهارات رئیس جمهور دوره اصلاحات، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیرمسئول روزنامه اطلاعات اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی از طریق دادسرای ویژه روحانیت شده است».

با وجود تأکید مقام‌های قضایی بر ممنوع‌التصویر بودن محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، روزنامه اطلاعات روز یکشنبه، گفت‌وگوی روزنامه السفیر لبنان با محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق رژیم، را به همراه عکس این دیدار منتشر کرد و سپس صفحه حاوی تصویر و گفت‌وگوی محمد خاتمی،را از وب‌سایت روزنامه اطلاعات حذف کرد.

در گزارش‌های منتشره به نقل از این مقام آگاه قضایی آمده که «دستور دادستان تهران در منع انتشار تصویر و اظهارات رئیس‌جمهور دوره اصلاحات کماکان به قوت خود باقی است و در صورت تخلف مطبوعات و رسانه های جمعی از دستور صادره طبق مقررات اقدام خواهد شد».

خبرگزاری تسنیم متعلق به نهادهای امنیتی رزیم، روز یکشنبه با حمله به محمود دعایی، نوشت که او «با امکانات روزنامه اطلاعات» از یک «عنصر فعال در فتنه ۸۸» حمایت می‌کند، و دعایی را متهم کرد که در انتشار مطالب مربوط به محمد خاتمی تعمد دارد و با چنین اقدامی حکم قوه قضائیه را زیر پا گذاشته است.

در همین رابطه دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسئول این روزنامه، محمود دعایی، اعلام جرم کرده است.