اعلام جنگ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه «داعش»

شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیش نویس قطعنامه ای رایداد که به منزله اعلام جنگ علیه گروه تروریستی «داعش» تلقی میشود.

در این این قطعنامه که پیش نویس ان از سوی فرانسه تهیه شده به کشورها اجازه می دهد «تمام تدابیر لازم» را برای نبرد با گروه داعش اتخاذ کنند.

این متن از دولتها مُصّرانه می خواهد؛ برای جلوگیری و سرکوب اقدامات تروریستی داعش و دیگر گروههای تندروی وابسته به القاعده، تلاشی مضاعف و هماهنگ به عمل آورند.
دولاتر گفت: تهدید استثنایی و بی سابقه این گروه علیه سراسر جامعه بین الملل نیاز به یک پاسخ قوی و بدون ابهام شورای امنیت دارد.

پیش از این دو کشور چین و روسیه از تصویب قطعنامه علیه سوریه مخالف بودند اما این بار به این دلیل که خود نیز مورد اسیب این گروه قرار گرفته اند از این قطعنامه حمایت کنند.

در این قعطنامه هیچ گونه مبنای حقوقی برای اقدام نظامی در نظر گرفته نشده است و به فصل هفتم منشور سازمان ملل که به کارگیری نیروی نظامی را تایید می‌کند، ارجاعی داده نشده است.

بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، شورای امنیت این سازمان قدرت دارد که در هنگام تهدید صلح جهانی، به جای توصیه، به اقدام نظامی متوسل شود.

اما متیو ریکرافت نماینده بریتانیا در سازمان ملل گفته است که “این قطعنامه با قدرت، خطری را که از جانب گروه دولت اسلامی عراق و شام وجود دارد، به رسمیت شناخته است.”