افت 36٪ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، سال2019

افت ۳۶ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود از افت 36درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال2019 خبر داده است.

به نقل از روزنامه همشهری، مطابق این گزارش، ایران در سال2019 توانسته یک‌میلیارد و 508میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. که این میزان 865میلیون دلار معادل 36درصد افت داشته است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2018 نیز 30درصد افت کرده بود.