افزایش بودجه دستگاه سرکوب در لایحه پیشنهادی روحانی

rohanibدولت اخوند حسن روحانی روز یک‌شنبه (۱۶ آذر) لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴ را به مجلس ارائه داد.

بر اساس این لایحه پیشنهادی سقف کل بودجه ۱۳۹۴ از سوی دولت ۸۳۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که سهم نهاد‌های نظامی از آن رقمی معادل ۲۸۱.۶۷۸.۱۷۰ میلیون ریال است.

این رقم نشان میدهد که سهم نهادهای نظامی وسرکوبگز 32% افزایش دارد.

در بودجه سال قبل سهم این نهاد‌ها در سال ۱۳۹۳ رقمی معادل ۲۱۲.۱۷۶.۲۷۲ بود.

این افزایش بودجه در شرایطی پیش‌بینی شده که دولت حسن روحانی بیش از یک سال است در مذاکرات هسته‌ای از سوی گروه ۱+۵ تحت فشار است تا فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی را محدود کند.