افزایش ۸۵درصدی قیمت برنج در بازار، تورم واقعی بالای ۹۰٪

قیمت برنج وارداتی نسبت به پارسال تا ۸۵ درصد و در دو ماه اخیر بیش از ۱۸ درصد رشد داشته است. آنچه تغییر قیمت کالا و خدمات در تیرماه امسال از سوی مرکز آمار رژیم منتشر شد نشان داد که تورم نقطه به نقطه (نسبت به تیرماه سال گذشته) و تورم ماهانه (نسبت به خردادماه) هر کدام ۴.۴ درصد افزایش داشته است.این در حالی است که در بین کالا و خدمات واقعیت چیز دیگری است برای نمونه ، وضعیت افزایش قیمت برنج خارجی بالاترین حد افزایش قیمت را نسبت به پارسال داشته و حدود ۸۵.۱ درصد گران شده است.جزئیات بیشتر در این رابطه از این حکایت دارد که هر کیلوگرم برنج خارجی در تیرماه سال گذشته ۸۸۰۰ تومان بوده که در تیرماه امسال با رشد ۸۵ درصدی به ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.

بقیه کالاها هم کم و بیش همینطور هستند بطوریکه یک استاد دانشگاه اقتصاد امریکا اعلام کرد که تورم در ایران ۹۸درصد است و رژیم به دروغ، ارغام دیگری را میدهد.

انچه مردم و کارشناسان اقتصادی مشاهده میکنند تورمی بالای ۹۰ درصد است.