افسانه اسکوئی: آخرین لباس ”ولایت فقیه”

داستان” لباس جدید پادشاه ” اثری از هانس کریستین آندرسن که در سال ۱۸۳۷ منتشر شد، برای بسیاری از ما آشناست. پادشاه خودخواه هر روز یک لباس نو می پوشید. روزی خیاط های او دیگر نتوانستند لباسی جدید برایش بدوزند. خدمتکاران پادشاه ، خبر مهمی در همه جای سرزمین پخش کردند و جار زدند که هر کس بتواند یک دست لباس جدید برای جناب پادشاه بدوزد، جایزه بزرگی خواهد گرفت. بالاخره دو آدم حقه باز پیدا شدند و چرخ خیاطی رابرای دوختن لباس نامریی راه انداختند به طوری که هر کس لباس را به تن پادشاه نمی دید، احمق بود. صدای چرخ خیاطی شب و روز به راه بود و اطرافیان پادشاه ، حتی شخص پادشاه هم جرات نداشت بگوید که لباس بر تن ندارد و احمق جلوه کند. بالاخره در روز رژه ، کودکی پادشاه را نشان داد و فریاد زد که پادشاه لباس بر تن ندارد و لخت است.

مردم ایران از سال۱۳۵۷ بعد ازانقلاب ضد سلطنتی بیش از۴۰ سال است که داستان لباس نامریی پادشاه را تجربه می کنند. خمینی حاکمیت فاشیسم مذهبی را بنیانگذاری و دستگیری و اعدام مبارزان و مخالفان را آغاز کرد. او در سال ۱۳۶۷ در فتوایی با ۲۳۶کلمه ،حکم اعدام را برای زندانیان سیاسی حامی گروه اصلی مخالف، سازمان مجاهدین خلق ایران امضا کرد.
دراین فتوا چنین آمده است:

کسانی که در زندان های سراسر کشور در حمایت از مجاهدین خلق ثابت قدم می مانند با خدا جنگ می کنند و به اعدام محکوم می شوند.

قتل عام ۶۷ با بیش از۳۰ هزار زندانی سیاسی اعدام شده به عنوان یک ”جنایت علیه بشریت” توسط مدافعان حقوق بشر محکوم شده است . گزارشگران ویژه سازمان ملل قتل عام ۱۳۶۷ را ”جنایت علیه بشریت” می خوانند. قتل عام ۶۷ وحشتناک ترین قتل عام بعد از جنگ دوم جهانی به شمار می رود. آنچه که جنایت کاران قتل عام ۶۷ را از مجرمان جنگ دوم جهانی متمایز می کند این است که مجرمان جنگ دوم جهانی یا پشیمان بودند و یا اصولا مایل به انجام جنایت نبودند و فقط دستور را اطاعت می کردند ، درحالی که مجرمان قتل عام ۶۷ نه تنها از کرده خود پشیمان نیستند بلکه از خمینی و فتوایش حمایت می کنند و به جنایت خود نیز افتخار می کنند.

به عنوان مثال در وب سایت رسمی علی خامنه ای ”ولایت فقیه”، در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۱۶ چنین نوشته شده است:
متأسفانه، برخی از افراد در تلاشند تا فضای برائت برای جنایت كاران (قربانیان) كه هزاران نفر از مردم عادی، مقامات وبزرگان مشهور را كشتند وتصوير درخشان امام راحل (خمینی) را تحریف كنند، ایجاد كنند. اما این دست های شیطانی موفق نخواهند شد ومانند گذشته شکست خواهند خورد.”
استیصال رژیم از اعتراضات مردم در کشور وعدم موفقیت در خاورمیانه

نارضایتی های مردم در داخل کشور وعدم موفقیت رژیم در کشورهای خاورمیانه ازجمله عراق وسوریه ویمن منجربه استیصال رژیم در تمامیتش شد. رژیم نه تنها در داخل کشتار واعدام را افزایش داد بلکه در حماقتی بی سابقه ماهیت اصلی تروریستی اش را در نقشه ترور بزرگی در قلب کشوری که مهد دمکراسی است، در پاریس به جهانیان نشان داد. این نقشه تروریستی برعلیه تنها اپوزیسیون یعنی شوراي ملی مقاومت، وریئس جمهور منتخب آن مریم رجوی، در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ بود. چنانچه این انفجار عظیم موفق می شد دهها تن کشته وصدها نفر درآن گردهمایی ده ها هزارنفری مصدوم می شدند. در این گردهمایی چند صد تن از نمایندگان پارلمان شخصیت های ۵ قاره جهان حضور داشتند. انجام یک عمل تروریستی در خاک کشوراروپایی بکارگیری یک مقام دیپلمات رژیم و۳ مأمور وزارت اطلاعات نشان دهنده عمق استیصال رژیم ووضعیت شکننده آن بوده است.

آیا پس ازاین عمل تروریستی جایی برای سیاست چرخ خیاطی پوشاندن لباسی جدید به تن ”ولایت فقیه” ونامریی کردن جنایاتش باقی مانده است؟
دولت های غربی توان دوخت و دوز بیشتر مدل های جدید لباس برای پوشاندن حاکمیت جهل وجنایت رژیم فاشیستی مذهبی که عامل نابودی نه تنها مردم ایران، خاورمیانه بلکه کل جهان است را ندارند و مجبور هستند که سیاست های موشکی و اتمی و دخالت های رژیم ایران در خاورمیانه و ترورهایش را محکوم کنند .آنان مجبورهستند در کنار مردم ایران و خاورمیانه وجهان برای صلح و آزادی و حقوق بشر بایستند. زمان از کار افتادن چرخ خیاطی مماشات برای سیاستمداران غربی فرا رسیده است وبهتراست که به جای آن درراه برقراری عدالت وحقوق بشر لباسی برای تن مماشاتگر خود بدوزند تا بیش ازاین در جنایات رژیم فاشیستی مذهبی ایران شریک وبدهکار بشریت نباشند.
تنها راه حل باقی مانده برای رژیم پوسیده ”ولایت فقیه ” اعلام سقوط رژیم وسپردن حاکمیت مردم به جمهور مردم است. این کار برای سران رژیم هزینه کمتری دارد.

افسانه اسکویی
۲۸ژانویه ۲۰۲۱