افسانه اسکوئی: تیم ملی فوتبال زنان ایران را مضاعف قربانی نکنید!

pockemanتابستان سال ۱۳۶۷رژیم حاکم بر ایران بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی، از جمله  فروزان عبدی که در آن زمان کاپیتان تیم ملی والیبال زنان بود، را قتل عام کرد.

به نظر می رسد که دعوت تیم ملی فوتبال زنان ایران به سوئد برای یک بازی دوستانه، بخشی از معامله بین سوید و ایران است، چیزی که لکه ننگی بر تاریخ فدراسیون سوید خواهد بود.

لوتتا شلین کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان سوئد می گوید: ما در مورد زنانی صحبت می کنیم  که در کشور خود موقعیت آسانی برای بازی فوتبال ندارند. این بازی موقعیتی را به وجود خواهد آورد” که به آن ها نشان دهیم که امکان دارد” . فدراسیون فوتبال سوئد و لوتتا شلین از کدام “زمینه” ویا ” چارچوب گسترده تر” صحبت می کنند؟ زمانی که به قول

آن ها این مسابقه از نظر ورزشی دارای ارزشی برای ان ها نیست، اگر که از نظر رده بندی تیم سوئد در رده ششم و تیم ملی ایران در رده 55 فیفا قرار دارد.

‘فراترازمرزهای انسانی”

بر اساس قوانین رژیم ملایان فرزند(دختر) خوانده در طی  شبی که او۹ساله می شود (۸سال و ۱۰ماه)  زن نیز

می شود و پدرخوانده او به این ترتیب طبق قوانین قرون وسطی آخوند ها، می تواند همسر او باشد.

”لباس معمول بازی یا لباس عروسی؟ شاید هم لباس عروسی برای بازی قانونی؟ کدام را دختر خوانده برای تولد

۹سالگی اش بپوشد؟ باید یادآوری کنم که در سوئد به این گونه از رابطه نامشروع ،پدوفیلی یا آزار جنسی کودکان گفته می شود!

http://farsi.fffi.se/افسانه-اسکوئی-فراتر-از-مرزهای-انسانی/

امروزه در ایران تحت حاکمیت آخوندها هویت انسان ها روزانه به گور سپرده می شود .کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک معاهده بین المللی است که در۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرارگرفت و در۳سپتامبر ۱۹۸۱ به اجرا در آمد. ایران ازجمله کشورهای اعضای سازمان ملل است که تاکنون  به این کنوانسیون ملحق نشده است.

تجاوز به زنان از سال ۱۳۶۰ با فتو ای خمینی برای دختران مجاهد و مبارز که محکوم به اعدام می شدند، شروع شد. رژیم آخوندها تجاوز به زندانیان سیاسی دختر قبل از اعدام، توسط بازجو، را به اندازه یک حج تمتع و چنانچه زندانی قرار نباشد اعدام شود، را به اندازه زیارت کربلا برای بازجو صواب می داند.

http://farsi.fffi.se/افسانه-اسکوئی-تابوی-زن-بودن-ازتولد-تا-م/

یک قطره از دریای خشونت رژیم ایران”

اعظم ۲۱ ساله و متاهل به روی شخص متجاوز در دفاع از خود مواد قلیایی ریخته و مرد یک چشم خود را از دست می دهد و او محکوم به نابینا شدن می شود(هر دو چشم زن طبق قانون آخوندها باید بیرون بیاید، تبصره ۲۶۹و ۲۷۰) یک چشم مرد ارزش هر دو چشم زن را دارد!

افسانه اسکوئی

2016 09 23