افسانه اسکوئی: شهدای قتل عام ۶۷, عاشقانی که مضاعف قربانی شده اند

چرا قتل عام ۶۷ رخ داد؟

خمینی پس از راه زنی انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۷۵ برای تثبیت قدرت همیشگی خود ، باید دشمنان و مخالفان خلافت مطلقه و فاشیسم اسلامی را نابود می کرد .مجاهدین خلق با قانون اساسی و اصل ولایت فقیه او مخالفت کردند.

ازاین رو خمینی همیشه کینه مجاهدین را در دل داشت و از همان ابتدا خمینی دستور به دستگیری هواداران و اعضای مجاهدین خلق داد.

در اواخر دهه هشتاد میلادی رژیم با معضل مرگ خمینی که چندین بار سکته کرده بود، روبرو شد. خمینی باید قبل از مرگش مواردی را در کشور تعیین و تکلیف می کرد . یکی از آن ها جنگ با عراق بود. با مرگ خمینی چه کسی

 می خواست ومی توانست جنگ را به پایان برساند؟ مسئله دوم جانشینی خمینی بود. با اختلافات داخلی درون رژیم طبعا  منتظری رانمی خواستند .حذف منتظری هم یکی از این کارها بود .سومین مورد ،تعیین و تکلیف چندین هزار زندانی سیاسی بود که با پایان جنگ و مرگ خمینی چه باید می کردند. چنانچه این چندین هزار نفر آزاد می شدند پتانسیل عظیمی برعلیه رژیم و برای آزادی خواهی به وجود می آمد. بنا به گفته منتظری از چند سال قبل ، احمد خمینی می گفت  که :”ما باید همه شان را از روزنامه خوان ها، کتاب خوان ها و تجمّعاتی ها را ،همه شان را باید بکشیم تا از شر این زندانیان خلاص شویم. (اسناد و مکالمات در فایل صوتی منتظری با دقت بیان شده است ) . بنابراین همه اقدامات قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ را از سال ۱۳۶۵و ۱۳۶۶برنامه ریزی کرده بودند. زندانیان را براساس موضع شان دسته بندی کردند . در سال ۱۳۶۷با خوردن جام زهر توسط خمینی و پذیرفتن آتش بس مسئله جنگ تعیین و تکلیف شد .خمینی همچنین با دستور فتو ای قتل عام زندانیان سیاسی و برکناری منتظری جانشین خود ، به دلیل اعتراض به اعدام ها ، قبل از مرگش این مسائل را تعیین و تکلیف کرد.

 طبق فتو ای خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی تاکید بر سر موضع بودن زندانی است که می گوید: ”زندانی سر موضع مجاهدین را بکشید! سریع بکشید!”. 

متاسفانه به دلیل وجود سیاست مماشات با رژیم ایران قربانیان قتل عام ۶۷ به طور مضاعف قربانی شدند. آنان یک بار توسط رژیم ایران درنهایت سبعیت اعدام وبی نام و نشان در گورهای دست جمعی دفن شدند و بار دیگربه  دلیل سیاست مماشات آگاهانه نادیده گرفته شدند و امروز در سینه تاریخ و خاطرات والدین و عزیزانشان در انتظار عدالت هستند. با حمایت از سیاست مماشات و تاخیر انداختن زمان دادخواهی قتل عام ۶۷ برای همیشه از بسیاری والدین و 

خانواده ها ی قربانیان، آگاهی درباره نحوه قتل و محل دفن فرزندان سلب شد. سیاست مماشات بزرگترین خدمت را به سران و خدمتگزاران این رژیم جنایتکار برای اعدام های بیشتر کرد.

ازطرف دیگر سیاست مماشات باعث دخالت رژیم ایران در کشورهای منطقه و گسترش تروریسم در سراسر جهان شده است.

شورای ملی مقاومت تنها آلترناتیو برای یک ایران آزاد 

شورای ملی مقاومت تنها آلترناتیو رژیم ایران توسط مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور مقاومت با هسته مرکزی سازمان مجاهدین خلق هدایت می شود. او در روز چهارشنبه در پارلمان اروپا کتابی را با بیش از ۵۰۰۰ نفر از اسامی شهدای قتل عام ۶۷ که تاکنون جمع آوری شده است را در جمع نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا معرفی کرده است.

برای رسیدن انسان ها به آزادی ، برابری نیازاست .انسان هرگز بدون اعتقاد به برابری وعدالت به آزادی نخواهد رسید. آرزوی آزادی تنها جرم انسان هایی بوده است که درراه مبارزه برعلیه قوانین قرون وسطایی خمینی به فجیع ترین شکل جان داده اند. در این میان حتی نوزادان و کودکان و زنان باردار نیز شهید شده اند. کودکی که حتی انتخابی برای زیستن نداشته است .

تاریخ بشر برای حمایت از عدالت برای قربانیان قتل عام سال ۱۳۶۷ برای همیشه به “بشریت” افتخار خواهد کرد. نمایندگان شریف مردم از کشورها و جوامع مختلف بشری که دراین امر به تاریخ پاسخ می دهند،  مورد تقدیر جهانیان خواهند بود. انسان ها باوجود تفاوت ها در رنگ ،دین ،ملیت دارای ارزش انسانی یکسان و هم نوع هستند. سختی های بشر در تاریخ ثبت می شوند و برای انسان ها ی آزاده همیشه انگیزه ای برای مبارزه برعلیه پلیدی و دجالیت و خشم و خشونت در یک کلام دیکتاتوری وجوددارد.

.

فقط یک انسان آزاده می تواند برای همنوعان خود نیز آزادی بخواهد وبرای عملکردهای انسانی اش طلب مزد نکند زیرا که عمل و اراده او بهای آگاهی اوست و مسرت و شادمانی که نتیجه عمل او در پیشرفت بشریت و برقراری عدالت در جوامع بشری خواهد داشت .حس خوب عاشقی ، خوشبختی و سعادت ، مزد اوست .انسان هایی که در راه رسیدن به خوشبختی و سعادت بشریت حتی از جان خود دریغ نکرده اند.

رهایی انسان ها از برابری آنان دربرابر عدالت حاصل می شود. بشری که به برابری وعدالت نرسیده باشد هرگز به آزاد ی نمی رسد و بدون آزادی به صلح با انسان ها و ملت های دیگر نیز دست نخواهد یافت.

چه باید کرد؟ 

مریم رجوی، رئیس جمهور مقاومت مردم ایران از اتحادیه اروپا خواست نسبت به نقض حقوق بشر مستند رژیم ایران به شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه های بین المللی ارجاع دهد تا عاملان و آمران این جنایات علیه بشریت ، به ویژه برای قتل عام های سال ۱۳۶۷ برای قتل عام بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی ، محاکمه شوند.

مردم ایران به خصوص خانواده های شهدا درخواست دارند:

۱- قتل عام ۱۳۶۷ توسط رژیم ایران محکوم شود.

۲- قتل عام ۱۳۶۷ را مانند عفو بین الملل که در اسناد خود اعلام کرده است ، یک جنایت علیه بشریت بدانند که هنوز ادامه دارد.

۳- از عاملان و آمران این جنایت علیه بشریت رفع مصونیت و حسابرسی شده و آن ها درمقابل عدالت قرارگیرند.

مقاومت مردم  ایران همیشه پرچم دار آزادی مردم ایران بوده است وبا افشای تهديدات اتمی رژیم ایران بزرگترین خدمت رابه بشریت در صلح جهانی انجام داده است و شایسته تقدیر می باشد. 

مجاهدین خلق ومقاومت ایران در دو دهه با پرداخت بهای گزاف مانع شده است که خطرناک ترین دیکتاتور ضد بشر معاصر به خطرناک ترین سلاح دست یابد.

حمایت بین المللی از شوراي ملی مقاومت نه تنها امر انسانی است بلکه برای جبران خسارت های ناشی از سیاست مماشات ، برای ایجاد صلح در خاورمیانه و در سراسر جهان ضروری است. 

افسانه ا سکویی 
۳۱ اکتبر ۲۰۱۹