افسانه اسکوئی: یک کف دست، فاصله بشریت و فاجعه جهانی

با توجه به گزارش های رسمی، دوقطع عضو درروز یکشنبه هفتم تیرماه ۲۸ ژوئن درایام ماه مبارک رمضان در شهر مشهد توسط مقامات رژیم ایران انجام شد.

قطع دست توسط توسط "دولت اسلامی" ایران

قطع دست توسط توسط “دولت اسلامی” ایران

قطع دست توسط "دولت اسلامی" داعش

قطع دست توسط “دولت اسلامی” داعش

 

 

 

 

 

بازی فکری پنج تفاوت

دربازی فکری پنج تفاوت ، اختلافات بین دو تصویر تقریبآ مشابه را پیدا می کنیم. باید تیزهوش و سریع بود.یک چشم بسته دریک تصویرمی تواند درتصویردیگر بازباشد، و یا یک گربه سفید به رنگ صورتی تبدیل شده باشد.تشخیص تفاوت ها آسان به نظرمی رسد .

دراین نسخه از بازی فکری پنج تفاوت ، تصویری از قطع دست توسط  “دولت اسلامی” داعش و دیگری توسط “دولت اسلامی “ایران نشان داده شده است .تفاوت ها ،در رنگ ها ، لباس ها و همین طور در وسایل قطع دست می باشند. درضمن “دولت اسلامی ” داعش دست را از مچ قطع می کند  درحالی که “دولت اسلامی “ایران انگشت های فرد را قطع می  کند .” دولت اسلامی “داعش برای قطع دست از شمشیر استفاده می کند درحالی که “دولت اسلامی” ایران دستگاه برش بکارمی برد.

جالب توجه است که  چند ماه بعد، رژیم ایران به عمل داعش برای قطع دست انتقاد کرد.زیرا رژیم ایران معتقد است  قطع دست باید ازانگشتان صورت گیرد، نه از مچ دست!

درانتقاد خود، رژیم ایران بیان می کند که در انجام این عمل از تیم پزشکی برای آماده سازی و مراقبت پس ازآن، استفاده می کند. رژیم ایران و داعش ایدیولوژی بربریت ووحشیانه ای تحت عنوان اسلام با اشکال متفاوت دارند. یک کف دست ،اختلاف جنایات رژیم ایران و داعش است.

مشخصات رژیم ایران و داعش، ایدئولوژی ارتجاعی با هدف پیش بردن جهان بشریت به دوران بربریت ،صادرکردن آن و استفاده ازابزارسرکوب می باشد. تفاوت این دو درعملکرد شان ،  عده ای را می فریبد، وعده ای آگاهانه برای اهداف مادی خود ، بین آن ها فرق قائل می شوند.

قوانین ارتجاعی رژیم ایران با حجاب اجباری زنان، بازداشت های خودسرانه ،اعدام ها در اماکن عمومی و قطع عضو و شلاق آغازشد. دستگیری ها ی جمعی واعمال تجاوزهای “قانونی” برزندانیان سیاسی صرف نظر از جنسیت ،قانونی شدن قوانین غیراخلاقی از جمله ازدواج اجباری فرزندخوانده با پدرش، اعدام دگراندیشان تحت عنوان “محارب ” و زندانی کردن روزنامه نگاران و شهروندان ایرانی با تابعیت دوگانه با تهدید اعدام به عنوان خیانت به کشورو جاسوسی برای بیگانه،قتل های مشکوک  فعالان مخالف توسط ماموران اطلاعات ،زندانی شدن وکلا در دفاع از مدافعین خود، دستگیری معلمان ،کارگران و مشاغل دیگر درتظاهرات برای حقوق خود، قتل و تهدید پناهندگان خارج از کشور،شلاق و خوارکردن جوانان بطورروزانه در اماکن عمومی، از جمله رفتارهای وحشیانه بربری رژیم ایران در عصر حاضرمی باشد که از 36سال پیش قبل از ظهور داعش ، درایران تحت حاکمیت “ولی فقیه” که همان “خلیفه ” داعش می باشد ،انجام می شده است.

گروگان گیری کارمندان سفارت آمریکا درتهران در سال 1981توسط داعشی های ایران فراموش نشده است.مردم دنیا حکم مرگ سلمان رشدی توسط فتوای خمینی، وبمب گذاری در آرژانتین و غیره راازیاد نبرده اند.

به این ترتیب رژیم ایران با قدمت و تاریخچه جنایات سی و شش ساله اش را می توان پدرخوانده داعش (ابوداعش) خواند.

افسانه اسکویی

29آگوست 2015