افشاگری: ایران صدها ميليون دلار سلاح به عراق فروخته است

شورای ملی مقا.ومت طی بیانیه ای که در تاریخ 15 شهریور منتشر کرده است فاس ساخت که رژیم اخوندی با نقض اشکار قطعنامه های سازمان ملل  با استفاده از آخرين هفته هاي حكومت مالكي صدها ميليون دلار تسليحات و مهمات به دولت عراق فروخته است.

متن کامل بیانیه:

مقاومت ايران به اسناد و گزارشهاي دقيقي از داخل كشور دست يافته است كه نشان مي دهد رژيم آخوندي با استفاده از آخرين هفته هاي حكومت مالكي صدها ميليون دلار تسليحات و مهمات به دولت عراق فروخته است. اين قرارداد كه نقض آشكار قطعنامه 1747 شوراي امنيت ملل متحد است در جريان سفر ظريف وزيرخارجه آخوندها به بغداد (24 اوت 2014) به امضا رسيد. ظريف در اين سفر از كمكهاي مالكي به رژيم ايران براي دور زدن تحريمهاي بين المللي قدرداني كرد.

اين اسناد و گزارشها نشان مي دهد وزارت خارجه، اطلاعات آخوندي، نيروي تروريستي قدس و سفارت رژيم در بغداد بر اساس دستور العمل خامنه اي و شوراي عالي امنيت رژيم، در ماههاي اخير در سفرها و ملاقاتهاي متعدد در تهران و بغداد، دولت مالكي را موظف كرده اند فشار همه جانبه بر مجاهدين در كمپ ليبرتي را شدت بخشند. اين مدارك و گزارشها در هر مرجع بيطرفي قابل ارائه است.

اين يكي از موضوعات گفتگوهاي پاسدار علي شمخاني، دبير شوراي امنيت عالي رژيم، و پاسدار قاسم سليماني سركرده نيروي قدس و همراهانشان با مالكي و فالح فياض و ديگر افراد نخست وزيري عراق در بغداد (18 ژوئيه2014) بود. علاوه بر اين در سفر ظريف و هيأت همراهش كه شامل اعضاي شوراي عالي امنيت و نيروي قدس مي‌شد، شدت بخشيدن به محاصره ليبرتي با افراد دفتر مالكي و كميته سركوب در نخست وزيري مورد گفتگو قرار گرفت و در مورد جزييات آن بحث شد. آنها در اين ديدارها خواستار قطع سوخت و اعمال محدوديت شديد بر ورود مواد غذايي به ليبرتي و انتقال بيماران به بيمارستانها و …شدند.

بر اساس اين اسناد، سركردگان رژيم به مقامات عراقي گفته اند با توجه به شكستهاي پي در پي رژيم ايران و دولت عراق در نابود كردن مجاهدين از طريق قتل عام هاي پي در پي و زنداني كردن آنها در ليبرتي و با توجه به شكست اقدامهاي مارتين كوبلر، نماينده پيشين ملل متحد در عراق براي وادار كردن مجاهدين به تسليم شدن در برابر رژيم آخوندي و بازگشت به ايران، تنها راه براي از پاي در آوردن مجاهدين محاصره همه جانبه آنها از طريق جلوگيري از ورود سوخت و آب و غذا و دارو و دسترسي به نيازهاي ضروري و خدمات پزشكي است.

به دنبال اين گفتگوها مقامهاي عراقي ابتدا كارشكني هاي خود در بردن بيماران به بيمارستانها را شدت بخشيدند. سپس در ورود سوخت و مواد غذايي كارشكني نمودند به نحوي كه از روز 22مرداد (13 اوت) كمتر از 10 درصد سوخت مورد نياز ليبرتي اجازه ورود به كمپ يافته است.

بر اساس اين اسناد، رژيم آخوندي متعهد شده است تا از منافع مالكي و دار و دسته او حمايت نموده و تلاش كند براي او و نزديكانش مناصبي در دولت آينده فراهم كند تا از پيگردهاي قانوني و مجازات در سطح عراقي و بين المللي در امان بمانند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

15 شهريور1393(6 سپتامبر2014)