افشای کمکهای مالی شرکتهای سوئدی به بنیاد کلینتون برای جلوگیری از تشدید تحریمها علیه ایران

روزنامه واشینگتن پست طی گزارشی افشا کرده است که یک موسسه خیریه در سوئد که از سوی “بنیاد بیل و هیلاری کلینتون” تاسس شده است از شرکتهای سوئدی پول دریافت کرده تا ازتشدید تحریمها علیه ایران جلوگیری کند

بر اساس این اطلاعات که بخشی از ان از ویکی‌لیک جمع اوری شده است بنیاد کلینتون مبلغ معادل 200ملیون کرون از این شرکتها دریافت کرده است. این گزارش همجنین اضافه میکند که شخص بیل کلنتون مبلغی معادل شش ملیون کرون از شرکت سوئدی که منافع اقتصادی زیادی در ایران دارد دریافت کرد تا در یک  جلسه که از سوی این شرکت ترتیب داده شده بود سخنرانی کند.

بر اساس گزارش واشینگتن تایمز این پرداخت این کمکها به وزارت خارجه امریکا بر خلاف معمول به  وزارت خارجه امریکا گزارش نشده است. لازم به توضیح است که تمام کمکها به بنیاد کلینتون در زمانی که هیلاری کلینتون وزریر خارجه امریکا بود به بخش اخلاق این وزارتخانه گزارش میشد.

واشینگتن تایمز افشا میکند که رابطه مستقیمی بین این پرداخت این کمکها با سیاستوداران و شرکتهائی که منافع اقتصادی در ایران داشته اند وجود دارد.

بر اساس سندهای ویکی‌لیک سفارت امریکا در سوئد به مقامهای بالا گزارش داده بودند که مبادلات اقتصادی سوئد با ایران بسیار گسترش یافته، در حالی که دولت سوئد در گفتگوهای خو با امریکا خلاف ان را گزارش کرده بود.

سفارت امریکا در سوئد طی یک تلگراف در سال 2009 به وزارت خارجه امریکا حاوی این نکته بوده است که دلیل اصلی مخالفت سوئد با افزایش تحریمها منافع اقتصادی این کشور بوده است.

لازم به یاد اوری است که دولت سوئد رسما مخالفت خود با افزایش تحریمها در جهت منافع مردم ایران ابراز میکرد.

درعین حال یک سند دیگر افشا میکند که مقامهای ارشد سیاسی سوئد بارها در گفتگوهای خود با مقامهای امریکائی به شدت از بیم اسیب دیدن به صنایع  صادراتی سوئدبه ایران مخالفت کرده است.

خلاصه اینکه بر اساس گزارش روزنامه واشینگتن پست وزارت خارجه امریکا، علیرغم اخطارهای سفارت انها در سوئد، به مدت چند سال از قرار دادن شرکتهای سوئدی که با ایران معامله داشته اند، در لیست سیاه خودداری کرده است، همزمان پولهای زیادی به کیسه بنیاد کلینتون ریخته می‌شده.

.