اقرار ربیعی به وخیم بودن اوضاع و نیاز به مشارکت مردم در انتخابات

فلاکت و بدبختی دولت را بهتر از این نمیتوان توضیح داد، رژیم همیشه میگوید تحریمها هیچ اثری ندارد و سیاست فشار حداکثری جواب نداشته و غیره حالا از زبان سخنگوی دولت بشنوید که اوضاع رژیم چگونه است.

به نوشته تیتر نیوز، “علی ربیعی روز پنجشنبه در نشست منتخبین احزاب و فعالان سیاسی استان اصفهان گفت: ” امروز دولت مشکلات را از عمق وجود درک می‌کند ولی در هیچ دوره‌ای مثل امروز بدترین دشمنان ما در دنیا برسر قدرت نبوده‌اند و باید به این مساله توجه داشته باشیم که تحریم‌های گذشته با تحریم‌های امروز بسیار متفاوت است.”

ربیعی تصریح کرد: ” حجم حمله در ساحت‌های اقتصادی، سیاسی و روانی بیش از آن چیزی است که بتوان بیان کرد.”

وی گفت: ” به عنوان مثال بالابودن نقدینگی به واسطه حجم پول سرگردانی است که به خاطر کاهش ارز امکان تزریق ندارد و لذا هر از یکجا سردر می آورد. در یک سال اخیر با تروریسم سخت اقتصادی مواجه هستیم و ایجاد تعادل، افزایش مقاومت و حل مسائل خارجی مسائلی است که در دولت دنبال می‌شود و باید با هماهنگی جریان‌های مختلف تحریم‌ها را به تعویق انداخت.”

وی مانند روحانی و رهبرش، در اوج دریدگی گفت: “امروز ۸۰ درصد جمعیت کشور از نعمت آب آشامیدنی برخوردارند و هیچ نقطه‌ای در کشور نیست که برق نداشته باشند، بیش از ۹۰ درصد روستاها دارای گاز هستند و سهم اشتغال روستایی از ۵ درصد و ۲۵ درصد رسیده است.” وی اشاره ای به جاری بودن فاضلاب در خیابانها و خانهای مردم و همچنین بی ابی و صف های طولانی گاز در خوزستان استان نفت و گاز اشاره ای نکرد.

وی گفت: ” ضرورت انتخاباتی قوی در سال ۱۴۰۰ را داریم. کسی نمی‌تواند بگوید که شرکت در انتخابات چه فایده دارد زیرا هرچه دموکراسی ضعیف شود فشار خارجی بیشتر می‌شود و برعکس هر چه میزان مشارکت بیشتر شود، فشار خارجی کمتر خواهد شد.

وی در مورد دروغگویی و کلک زدن به اژانس با انتقاد از افرادی که می‌گویند دولت صنعت هسته‌ای را تعطیل کرده است، گفت: “در بحث هسته‌ای هیچ از دست نداده‌ایم بلکه و به گفته رئیس سازمان انرژی هسته‌ای حتی دستاوردهای بیشتر به دست آورده‌ایم ولی در حال حاضر در چارچوب پادمان عمل می‌کنیم و در صورت نیاز و بنا به مصالح کشور امکان افزایش ظرفیت‌ها به وضع قبلی و بیشتر وجود دارد.”