الاهرام: ایران توانسته عراق را به یک طرح ایرانی دارای ابعاد مختلف تبدیل کند

مرکز مطالعات استراتژیک الاهرام در تحلیلی به قلم صافيناز محمد أحمد نوشت: تحریمهای آمریکا علیه ایران بر اقتصاد عراق تاثیر می گذارد و همین مساله دولت عراق را بر آن داشته است تا خواستار معافیت از این تحریمها شود.

گزارش هایی در مورد موافقت دولت آمریکا با قائل شدن استثناهایی برای عراق، در زمینه واردات گاز و برق از ایران، منتشر شد؛ البته به شرطی که پرداختی عراق به ایران در قبال این انرژیها، به دلار نباشد.ب

ر این اساس، قطع رابطه اقتصادی بین ایران و عراق، آنطور که مطابق میل ایالات متحده باشد، دشوار است. در این جا سوالی مطرح می شود مبنی بر آنکه تا چه میزان تحریمهای آمریکا علیه ایران می تواند فرصتی برای دولت جدید بغداد فراهم کند تا از سیطره ایران در گرایش های خارجی عراق، رها شود؟.

شاید دولت جدید عراق نسبت به تنوع بخشیدن به تعاملات اقتصادی خود با دولتهای عربی اقدام کند. این اقدام می تواند شرایط ایران را که به عراق بعنوان منفذ تنفس اقتصادی خود نگاه می کند، دشوار نماید. البته تمام اینها به قدرت رئیس جمهور جدید عراق در حرکتِ دور از ایران، وابسته است.

در این بین، باید این مساله را در نظر داشته باشیم که ایالات متحده که در زمینه های امنیتی و سیاسی با عراق هماهنگی هایی دارد، با شروع سال 2018، به بخشهای اقتصادی عراق نیز یورش برده و تفاهم نامه هایی را با شرکتهای عراقی امضا کرده است.

به دیگر معنا، می توان گفت روابط عراق و ایران، تنها در زمینه سیاست نیست و از زمان خروج آمریکا از عراق، ایران موفق شده است عراق را به یک طرح ایرانی دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند که تفکیک و جدا کردن این طرح در زمان حاضر، بسیار دشوار است و حتی اگر ممکن باشد، هزینه های هنگفتی برای عراق دارد. انتخاب