امارهای دروغ رئیسی در برنامه شب گذشته تلویزیون رژیم، صدای مطبوعات رژیم را هم دراورده است!!!!

رئیسی جلاد که معمولا از ترس گاف دادن و سوالهای بیجا نه جرئت مصاحبه با خبرنگارها را دارد و نه اطلاع رسانی میکند در برنامه شب گذشته تلویزیون رژیم انقدر دروغ گفت که صدای همه را بلند کرد.

تجارت نیوز در زمینه دروغها و بی اطلاعی رئیسی از اوضاع اقتصادی و گیر کردن سر وی در خمره نوشت:

یا تورم دولت قبل به ۶۰ درصد رسیده بود؟ چرا رئیسی امار اشتباه به مردم میدهد؟ رئیسی در برنامه زنده تلویزیونی شب گذشته بود توضیحاتی درباره دلیل رکوردشکنی تورم خرداد ماه ارائه داد و مدعی شد که این تورم، جهانی است.اما جدای از اظهارات و نکات مختلف این گفتگو، رئیسی در بخشی از سخنانش اعلام کرد که ما کشور را با کسری بودجه۰ ۴۸ هزار میلیارد تومانی و تورم ۶۰ درصد تحویل گرفتیم و با رشد پایه پولی مواجه بودیم. اگر این وضعیت ادامه می یافت، تورم کشور بیشتر می شد پس ما وارد اصلاح اقتصادی شدیم.

حالا سوالی که وجود دارد این است که چرا ابراهیم رئیسی آمار اشتباه به مردم داده است؟ آیا او در صدد توجیه عملکرد دولتش است و با آمارسازی و ارائه آمار اشتباه می‌خواهد اعلام کند شرایط اقتصادی در دولت قبل بدتر بوده و اکنون بهتر شده؟گمانه دومی هم در این مورد وجود دارد؛ آن هم اینکه آمار رئیسی دقیق و درست بوده و آماری که نهادهای آماری ارائه می‌دهند ایراد دارد.

قبل از این بارها اقتصاددانان و رسانه‌های مختلف هشدار داده بودند که آمارهایی که اعلام می‌شود واقعی نیست و با واقعیت فاصله دارد. این مساله درباره آمار تورم و نرخ رشد قتصادی بارها اعلام شده بود.پس گمانه دوم این است که رئیسی در این سخنان از تورم واقعی دولت روحانی پرده برداشته و آمار دقیق را به مردم داده است. آن زمان باز این مساله پیش می‌آید که آماری که هم‌اکنون درباره تورم این دولت هم مطرح شده واقعی نیست.