امام جمعه: عکس‌ گرفتن زنان در کنار زاینده رود عامل خشک شدن رودخانه

آخوند یوسف طباطبایی‌نژاد امام  بازارجمعه اصفهان با وقاحت تمام گفت “در اصفهان وضعیت حجاب بد است. عکس‌هایی به دفتر من رسیده است که زنان در کنار زاینده‌رود خشک مثل اروپا عکس گرفته‌اند همین کارها را می‌کنید رودخانه که خشک شد بالا دست آن هم خشک می شود”.

این اخوند مرتجع همچنین خواستار زنانه و مردانه کردن دانشگاه ها شد و تصریح کرد: “ما در انقلاب فرهنگی درست عمل نکرده‌ایم، در این چند سال حتی نتوانسته‌ایم دانشگاه را زنانه و مردانه کنیم، این چه انقلاب فرهنگی است که هیچ کار اساسی در آن انجام نشده است”.

وی به شبکه‌های اجتماعی و برخی از این شبکه‌هایی که مردم را به کشف حجاب دعوت می‌کنند، اشاره کرد و افزود: “به وزارت ارتباطات و مخابرات می‌گویم اگر می‌توانید با سر دسته شبکه‌هایی که موجب بی‌عفتی می‌شوند برخورد کنید اگر این کار را نکنید رسالت خود را انجام نداده‌اید، مخابرات می‌تواند این افراد را پیدا و آنها را خفه کند”.

وی همچنین خواستار تشدید سرکوب شد و تاکید کرد: “ما اگر گناه ببینیم و فقط نچ نچ کنیم فایده‌ای ندارد، نیروی‌ انتظامی برای امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند از بچه‌های حزب‌الهی استفاده کند”.

لازم به یادآوری این آخوند مرتجع در اصفهان از تندروترین خطبای فعلی در ایران هستند که تاثیر سخنان آنان در موارد متعددی به حمله و ابراز خشونت علیه زنان و حتی مواردی اسیدپاشی منتهی شده است.