امروز سیزده نفر از جمله یک نفر در ملاءعام اعدام شدند

طی امروز، دوشنبه 28 اردیبهشت، رژیم ضد بشری آخوندی حاکم بر ایران سیزده نفر، از جمله یک نفر را در ملاءعام اعدام کرد.

صبح روز جاری حکم اعدام شش زندانی، با اتهامات مربوط به “مواد مخدر” که روز گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بودند، در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.

اسامی این افراد چنین اعلام شده است.

۱- ناجی کیوان، شهروند کرد اهل ارومیه
۲- نادر محمدی، شهروند کرد اهل ارومیه
۳- علی شموگردیان، شهروند کرد اهل ارومیه
۴- عزیز نوری‌آذر، شهروند ترک اهل ارومیه
۵- فریدون رشیدی، شهروند کرد اهل ارومیه
۶- حیدر امینی، شهروند کرد اهل سلماس

همچنین دادستان عمومی و انقلاب یزد خبر داد که سه زندانی به اتهام “جرائم مواد مخدر”، یک زندانی به اتهام “سرقت مسلحانه” و دو زندانی دیگر نیز به اتهام ” زنای به عنف”به دار آویخته شدند.

سه نفر از افراد اعدام شده با نام کوتاه “چ ـ‌ ر”، “الف ـ‌ ص” و “الف ـ‌ ب” معرفی شدند.

خبرگزاری حکومتی رکنا نیز اعلام داشت ساعت ۷ صبح امروز فردی ،که هویت ان افشا نشده،ساعت ۷ صبح امروز در میدان مفتح مشهد واقع در انتهای سی متری طلاب در ملاء عام حلق اویز شده است.

بر اساس گزارشها حداقل 38 نفر از جمله سه نقر در ملاءعام در طی ماه جاری در نقاط مختلف ایران اعدام شده اند.