امریکا: ایران در کشتار اشرف دست داشته است

روزنامه “سیدنی مورنینگ”در گزارشی نوشته است که سازمان اطلاعاتی امریکا اعلام داشته است که ایران در حمله اول سپتامبر گذشته به قرارگاه مخالفین ایرانی در قرارگاه اشرف دست داشته است.

در حمله نیروهای عراقی در اول سپتامبر به قرار گاه اشرف 52 نفر از اعضای سازملن مجاهدین خلق کشته شدند و هفت نفر دیگر به گروگان گرفته شدند.

عکسها و ویدئوهای منتشر نشان میدهند که بسیاری از این افراد دست بسته از ناحیه سر مورد اصابت گلوگه قرارگرفته بودند.

این گزارش میافزاید، عراق تا مدتها این موضوع را کتمان کرده است، اما مقامات امنیتی امریکا اکنون اعلام داشته است که یک گروه از سپاه پاسداران در طراحی و اجرای این عملیات نقش داشته اند.

این گزارش از قول این مقام امریکائی که نخواسته نامش فاش نوشته است که افراد که نیروهای سپاه پاسداران مستقر در عراق موسوم به«کتائب حزب‌الله» و «عصائب اهل الحق» در این عملیات دست داشته اند. این مقام گفته است اگر چه نیروهای عراقی از این کشتار جلوگیری نکردند اما در این کشتار دست نداشته است. 

این گزارش میافزاید این گروها علاوه بر شرکت در کشتار اعضای مستقر در اشرف، هفت گروگان را همراه خود برده و به ایران تحویل داده اند.

سازمان مجاهدین خلق این گفته را رد میکند و میگوید قرار گاه اشرف بوسیله حفاظهای توری و همچنین 1200 سرباز عراقی محافظت میشد و قابل پذیرش نیست که که این افراد بدون توافق و کمک نیروهای عراقی بتوانند وارد قرارگاه شوند.

شاهین قبادی یک سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس میگوید این گزارش درست نیست و هدف تطهیر نوری المالکی، نخست وزیر عراق، از جنایت اوعلیه بشریت است.