امریکا: تقلیل تحریمها باید متناسب با گامهای هسته ای ایران باشد

به گزارش خبرگزاری رویترز جن ساکی از یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز چهارشنیه 16 اکتبر گفت: ما در رابطه با چالشهای موجود در مذاکرات هسته يی با رژيم ايران ساده انديش نيستيم. ما فلج کننده ترين تحريمهای تاريخ را اعمال کرده ايم، که دليل رسيدن رژيم ايران به نقطه فعلی است. ما هيچ اقدامی نمی کنيم، مگر اين که احساس کنيم تضمين دار است.

وی همچنین گفت: امریکا و ایران بر سر اینکه چه نوع تحریمهائی باید برداشته شوند، اختلاف نظر دارند. بر اساس گفته جن ساکی، اوباما رئیس جمهور امریکا، هنوز تصمیمی در مورد توصیه به کنگره در مورد تعویق احتمالی تحریمهای اینده  نگرفته است.

 

رویترز همچنین گزارش میدهد که کنگره آمريکا هر گونه امتياز دادن به رژيم ايران را بلوکه می کند. کنگره که خط سختی را در رابطه با رژيم ايران دنبال می کند، حتی اگر اين رژيم وعده برداشتن گامهايی را بدهد، راضی نخواهد شد.

بر اساس خبر رویترز، قانونگذاران آمريکا از جمله رابرت منندز رئيس کميته روابط خارجی سنا علامت داده اند که رژيم تهران بايد حتی غنی سازی در سطح پايين که برای توليد برق است را هم متوقف کند تا بعد بشود گامهايی برای کاهش تحريمهای موجود برداشت يا حتی توافق کرد که آنها را تشديد نکرد.
آنچه موضوع را پيچيده می کند فقط تحريمها نيست برخيها به سابقه حقوق بشر رژيم ايران و حمايت آن از گروههايی مانند حزب الله اشاره می کنند.

در همین حال پس از دو روز مذاکرات در ژنو، در بيانيه مشترک رژيم ايران و پنج به علاوه يک در سايت اتحاديه اروپا منتشر شد، اعلام گرديد:
وزير خارجه رژيم ايران يک شمای کلی از يک طرح را به عنوان يک پيشنهاد برای مذاکره ارائه کرد که توسط پنج به علاوه يک مورد بررسی قرار می گيرد. تصميم گرفته شد جلسه آينده در ژنو در روز هفتم وهشتم نوامبر برابر با 16 و 17آبان برگزار شود.