امریکا وضعيت اضطراری ملی در رابطه با رژيم ايران را تمدید کرد

باراك اوباما رئیس جمهودر امریکا، روز سه شنبه 12 نوامبر، طی فرمانی وضعيت اضطراری در رابطه با رژيم ايران را تمديد كرد. كاخ سفيد متن اين فرمان كه توسط اوبام به امضا رسيده است را منتشر كرد.

وضعیت اضطراری آمریکا علیه ایران  سی و چهار سال پیش، در نوامبر سال ۱۹۷۹ جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا و به دنبال گروگانگیری در سفارتخانه این کشور در ایران وضع شده بود.

در اين فرمان اوباما تأكيد می كند: «وضعيت اضطراری ملی در ارتباط با رژيم ايران که در دستور اجرايی 12170 در 14نوامبر 1979 اعلام شده، ادامه پيدا می کند و فراتر از 14نوامبر 2013 به قوت خود باقی می ماند. اين تمديد به اين دليل است که روابط با (رژيم) ايران کماکان به حالت عادی بازنگشته است.»

اوباما می افزايد: «من تصميم گرفتم که لازم است وضعيت اضطراری در دستور اجرايی 12170 در ارتباط با (رژيم) ايران ادامه پيدا کند.»

تمديد وضعيت اضطراری به معنای آن است كه تحريمهای فراگير آمريكا در رابطه با رژيم ايران كماكان به قوت خود باقی می ماند.