امریکا وضعیت اضطراری در قبال ایران را تمدید کرد

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا در نامه ای به کنگره کشور خبر داده است که با تمدید وضعیت اضطراری در قبال ایران، قانونی را که ۱۹ سال پیش در این زمینه وضع شده بود را برای یک سال دیگر اجرایی نگه می دارد.

قانون وضعیت اضطراری در قبال ایران در ۱۹ سال گذشته به طور متناوب تمدید شده است اما این اولین تمدید آن بعد از حصول توافق موقت هسته ای در ژنو است.

باراک اوبا در این نامه آورده: اگر چه این اولین بار در یک دهه گذشته است که “توافق ژنو عقب نشینی در بخش های کلیدی برنامه هسته ای ایران را ممکن کرده است”، اما از آنجا که برخی اقدامات و سیاست های دولت ایران با منافع آمریکا در منطقه مخالف است و برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا تهدیدی غیر متعارف و جدی است، وضعیت اضطراری در قبال ایران و تحریم های جامع علیه این کشور ادامه خواهد یافت.

روز 20 اسفند نیز کمیته روابط خارجی کمیته های کنگره آمریکا در یک جلسه استماع مشترک رسما بر نقش رژیم ایران در تروریسم بین المللی تاکیدکرد و خواستار تشدید تحریمهای امریکا علیه رژیم آخوندی شدند.