املاک شهرداری منطقه ۵ دست چه کسانی است؟ کفتارها افشا میکنند

قرار بود لیست املاک شهرداری تهران (املاک مصادیق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها) که در اختیار دیگران گذاشته شده تا اسفند ۹۷ منتشر شود. اما این لیست که توسط شهرداری تهران تهیه شده و در اختیار اعضای شورای شهر قرار دارد، از طریق مجاری رسمی تا کنون منتشر نشده است.

در ادامه لیست املاک شهرداری در منطقه پنج را مشاهده می‌کنید که برای اولین به نقل از  انصاف نیوز منتشر می‌شود.

توضیحات

۶۲ ملک با مساحت بیش از ۵۱۰۰۰ متر از زمین‌های شهرداری منطقه ۵ در اختیار بهره‌برداران است. ۲۳ ملک در اختیار مساجد است.

یک ساختمان ۳۰۶ متری در اختیار هیات امنا مسجد قرار گرفته و در آن آشپزخانه‌ی حسنیه‌ی شهید آتوت را راه اندازی کرده‌اند.

۶ هیئت و حسینیه هم در میان این املاک وجود دارد. از جمله حسنیه‌ی هیات ریحانه الحسین که مداح معروف سید مجید بنی فاطمه به صورت هفتگی در آنجا برنامه برگزار می‌کند. این حسینیه ۱۰۰۰ متر ملک از شهرداری در اختیار دارد.

لیست املاک منطقه 4 شهرداری تهران

نشانی ملکعرصهنوع ملکنام استفاده کننده (بهره بردار)توضیحات
حصارک، دانشگاه اسلامی، انتهای سیمون بلیوار۱۵۰۰زمینزمین چمن مصنوعی حصارکزمین چمن به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع در بهره برداری آقای سیلابی است.
پونك جنوبي، ميدان عدل جنوبی۵۰۰ +۹۰۰زمینزمين چمن مصنوعي پارك غزلزمین اسکیت به مساحت ۵۰۰ و زمین چمن به مساحت ۹۰۰ متر مربع در بهره برداری آقایان حیدری و راد است.
کوهسار، پارک اقبال پور۱۲۰۰زمینزمین چمن مصنوعی کوهسارزمین چمن به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع در بهره برداری آقای بیات است
المهدی میدان دانشگاه خیابان محبان الامه۱۳۰۰زمینزمین چمن المهدیزمین چمن به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع در بهره برداری آقای طالبی است
سیمون بولیوار مرادآباد۶۶۹۲٫۲۶زمینزمین ورزشی مرادآبادمساحت کل ملک ۶۶۹۲٫۲۶ مترمربع براساس طرح تفصیلی است که به صورت مشاعی بخشی از پلاک ثبتی ۱۲۱/۲۱۲۱ است
ستاری، نبش فردوس غرب،تقاطع ورزی شمالی۹۱۷۱٫۵۷زمینزمین چمن فردوسمساحت کل ملک ۹۱۷۱٫۵۷ مترمربع براساس طرح تفصیلی بوده و به صورت زمین چمن مصنوعی و بسکتبال با روکش آسفالت است که به صورت تصرفی در اختیار شهرداری است.
اکباتان، ضلع شمالی میدان بسیج۳۲۰زمینزمین چمن اکباتانزمین چمن (آسفالت) به مساحت ۳۲۰ متر مربع در بهره برداری آقای امیر رقی منفرد است.
اکباتان انتهای خیابان بیمه یکم۶۸۷زمینچمن مصنوعی بیمهزمین چمن مصنوعی و آسفالت به مساحت ۶۸۷ متر مربع در بهره برداری آقای زرینیه است.
آپادانا، روبروی بازارچه گل مریم۱۰۰۰زمینچمن مصنوعی آپادانارمین چمن به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع در بهره برداری آقای امیری است.
انتهای جنت آباد شمالی، نبش خ کورش غربی، روبروی مسجد صاحب الزمان۱۲۴۵زمینزمین فوتبال آزادگانزمین فوتبال به مساحت ۱۲۴۵ متر مربع در بهره برداری آقای یعقوب وطنی است.
جنت آباد جنوبی،خ آیت اله کاشانی،خ ولفجرپشت مسجد نظام مافی۱۱۲۰زمینزمین فوتبال والفجرزمین فوتبال به مساحت ۱۱۲۰ متر مربع در بهره برداری آقای حمیدرضا رجبی است.
خ ستاری ،خ لاله غربی ،جنت آباد جنوبی، مجاهد کبیر۱۳۶۰+۱۷۰۰+۱۷۰۰زمینزمین فوتبال،تنیس و اسکیت صنایعزمین فوتبال به مساحت ۱۳۶۰ و زمین تنیس به مساحت ۱۷۰۰ و زمین اسکیت به مساحت ۱۷۰۰ متر مربع در بهره برداری ….. و ……. و محمد اقبال است.
خ شاهین،۲۰ متری گلستان، انتهای خیابان شهید معینی۱۱۳۰زمینچمن مصنوعی معینیزمین جمن به مساحت ۱۱۳۰ متر مربع در بهره برداری آقای مصطفی سیاح پور است
خ شاهین شمالی،خ بهار داخل پارک الهام۱۸۳۰زمینچمن مصنوعی میثمزمین چمن به مساحت ۱۸۳۰ متر مربع در بهره برداری محمدرضا نامجو است
آبشناسان خ جوانمردان،خ گل مریم،خ علامه طباطبائی،جنب تره بار علامه۱۱۴۰زمینچمن مصنوعی علامهزمین چمن به مساحت ۱۱۴۰ متر مربع در بهره برداری آقای سهند حبیب زاده است
بزرگراه آبشناسان،خ جنت آباد شمالی،خ بهارستان دهم روبروی دبستان۱۰۰ساختمانسالن ورزشی سرپوشیدهملک بصورت سالن ورزشی سرپوشده (بدنسازی و رزمی)در بهره برداری آقای مهران رشیدی است
جنت آباد،بالاتر از همت خ اقاقیا، خ نسترن۱۲۰۰+۴۰۰زمینچمن ورزشی – زمین اسکیتدر حال تخلیه (اتمام قرار داد)
فردوس غرب بهار جنوبی۱۳۴۰زمینچمن مصنوعی ارمزمین چمن به مساحت متر مربع در بهره برداری آقای رضائی است
انتهای فردوس غرب۱۲۰۰زمینزمین آسفالت (اسکیت) ارمزمین آسفالت(اسکیت) به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع در بهره برداری آقای فرجاد است
خ آیت اله کاشانی، انتهای براتلو بوستان مریم۸۵۰+ ۹۰۰زمینزمین چمن مصنوعی و آسفالت (اسکیت) مریمزمین چمن و آسفالت (اسکیت) به مساحت ۸۵۰ + ۹۰۰ متر مربع در بهره برداری آقای شمشیریان است
خیابان شالی پارک صبا۵۴۹٫۱۲زمینزمین بازی صیا اباذرزمین به مساحت ۵۴۹٫۱۲ مترمربع در بهره برداری آقای کیوان هجرتی است
خیابان اباذر پارک میعاد۱۰۴۴٫۸۲زمینزمین چمن مصنوعی اباذرزمین چمن به مساحت ۱۰۴۴٫۸۲ متر مربع در بهره برداری آقای علیرضا تکلو است
۱۲۸٫۵۲زمینزمین فوتبال حبابی اباذرزمین فوتبال حبابی به مساحا ۱۲۸٫۵۲ متر مربع در بهره برداری آقای فانی است
۱۰۸زمینزمین والیبال اباذرزمین والیبال به مساحت ۱۰۸ متر مربع در بهره برداری آقای محمدرضا صفایی است
محمد علی جناح نبش خیابان سازمان آب۱۲۰زمینزمین آسفالت فردوسزمین آسفالت فردوس به مساحت ۱۲۰ متر مربع در بهره مدیر مدرسه سلام است
بلوار فردوس روبروی خیابان ولیعصر۸۳۶زمینزمین اسکیت فردوسزمین اسکیت فردوس به مساحت ۸۳۶ متر مربع واگذار به ستاد فرمان اجرائی امام
بلوار فردوس خیابان وفا آذر۵۲۸زمینزمین چمن مصنوعی فردوسزمین چمن مصنوعی به مساحت ۵۲۸ متر مربع در بهره برداری آقای احمدرضا تکلو است
 ۶۷۹٫۵زمینچمن مصنوعی اباذرزمین فوتبال به مساحت ۶۷۹٫۵ متر مربع در بهره برداری آقای اصلانی است
فلکه دوم شهران پارک بهار آزادی۸۰۰زمینزمین چمن (سرای شمالی)زمین چمن به مساحت ۸۰۰ متر مربع در بهره برداری آقای حمید رجبی است
انتهای شهران خیابان مهرانی زمینزمین اسکیت (سرای شمالی)زمین اسکیت به مساحت متر مربع در بهره برداری آقای حسن قرقزلو است
خیابان کاشانی خ مخابرت کوچه پیک۱۱۴۴زمینزمین چمن (سرای شهر زیبا)زمین چمن به مساحت ۱۱۴۴ متر مربع در بهره برداری آقای یوسف محمد زاده است
۶۲۴زمینزمین اسکیت (سرای شهرزیبا)زمین چمن به مساحت ۶۲۴ متر مربع در بهره برداری آقای است
شهرک بهاران ابتدای بلوار کوهسار بعد از خیابان یکم، جنب فضای سبز۶۲۶زمینمسجد قمر بنی هاشمطی صورتجلسه شماره ۱۲۳۸۳ مورخ ۹۲/۲/۱۷ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
شهران، بعد از کلانتری ۱۴۲ کن ورودی پارک کوهسار۱۰۰۰ساختمانمسجد الزهراء (س) پارک کوهسار**********
آبشناسان، خیابان شهید آقا خانی، خ ارکیده جنب مجتمع سیمای فرهنگ۱۲۲۹/۶زمینمسجد امام حسن مجتبی (ع)طی صورتجلسه شماره ۱۷۱۱۱ مورخ ۹۲/۲/۲۹ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
شهران روبروی فرهنگسرای تفکر۱۲۵۹/۵ساختمانمسجد قائم آل محمد (ص)**********
حکیم غرب،اندیشه شمالی،ضلع شمالی پارک ترنم۶۰۰زمینمسجد صاحب الزمان(عج)طی صورتجلسه شماره ۶۸۲۰۱ مورخ ۹۲/۷/۲۳ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
سردار جنگل،جنب سرای محله پونک جنوبی۸۳۴/۱۶ساختمان(س)مسجد بنی فاطمهطی صورتجلسه شماره ۱۷۱۰۸مورخ ۹۲/۲/۲۹ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
تقاطع شهید باکری و شهید حکیم ابتدای منوچهری۶۰۰زمین(ع ) مسجد نورطی صورتجلسه شماره ۱۱۹۱۰۱ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ و قرارداد به شماره ۳۵۰/۱۳۰۲۲۱۹۸ مورخ ۹۵/۱۰/۱۳ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
بلوار فردوس غرب، بعد از خیابان بهار روبروی باشگاه استقلال۱۲۰۰زمین(ع) مسجد امام هادیطی صورتجلسه شماره ۹۳۵۴۶ مورخ ۹۴/۱۲/۵ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
جنت آباد شمالی،آبشناسان،خیابان شقایق، مقابل ساختمان آب۴۹۵/۴۰ساختمانمسجد فاطمه الزهراءطی صورتجلسه شماره ۱۷۱۱۲ مورخ ۹۲/۲/۲۹ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
جنت آباد شمالی ، خیابان بهارستان۳۷۷۹ساختمانمسجد انصار المهدی (عج)**********
بوستان جانبازان، سازمان برنامه جنوبی، نبش کوچه ۲۲ مرکزی روبروی هایپر استار۵۰۰زمینمسجد سید الشهداطی صورتجلسه شماره ۶۴۰۳۳ مورخ ۹۲/۷/۱۳ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
آیت اله کاشانی شاهین جنوبی، پیامبر غربی، تقاطع خ باهنر، نبش مجاهد کبیر۶۰۰+ ۱۰۹۴زمینحسینه و مسجد فاطمیونطی صورتجلسه‌های شماره ۷۷۵۳۴ مورخ ۹۱/۸/۲۷ و ۱۷۱۱۵ مورخ ۲۹/۲/۹۲ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
بلوار اشرفی اصفهانی ، باغ فیض خیابان ۲۲ بهمن۱۰۰۰ساختمانریحانه الحسینطی صورتجلسه شماره ۱۴۳۷۲ مورخ ۹۱/۱۱/۱۸ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
خیابان الهی، جنب استخر۳۰۰واحد کسبیمالک اشترطی صورتجلسه شماره ۱۴۳۷۲، ۹۳۳۰۲ مورخ ۹۱/۱۱/۱۸، ۹۱/۱۰/۷ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد. منوط به جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی ثبتی مالکیت شهرداری نیز مشخص و در سامانه فاز دوم ثبت می‌شود
ضلع شمال شرقی تقاطع عدل با بزرگراه همت۱۱۷۸/۴۳ساختمانحسینیه نبی اکرم (ص)طی صورتجلسه شماره ۱۰۶۵۳۴، ۵۱۰۶۲ مورخ ۸۷/۱۱/۱، ۹۲/۶/۵ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
سیمیون بولیوار،خ المهدی ، خیابان زیتون، خیابان فرهنگیان۱۰۰۰ساختمانمسجد بقیه اللهطی صورتجلسه شماره ۱۷۱۱۶ مورخ ۹۲/۲/۲۹ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
خیابان شاهد، خیابان ارکیده۵۰۰ساختمانهئیت روضه الشهداءطی صورتجلسه شماره ۹۹۲۸۳ مورخ ۹۱/۱۱/۴ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
اتوبان همت (کندرو) جنب ساختمان ناحیه ۲۸۲۰٫۹۵زمینهئیت پاسداران کمیته انقلاب اسلامی سید مجتبی عبداللهیطی صورتجلسه شماره ۱۱۴۷۱۹ مورخ ۹۲/۱۲/۱۰ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
جنت آباد ۲۰ متری گلستان، روبروی ۱۶ متری دوم۴۵۰زمینمسجد ام البنینطی صورتجلسه شماره۱۷۱۱۴ مورخ ۹۲/۲/۲۹ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
اکباتان فاز دوم ، مقابل بلوک ۱۷۴۹۴۰ساختمانمسجد امام خمینی (ره)طی صورتجلسه شماره ۱۷۱۱۰ مورخ ۹۲/۲/۲۹ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
شهرک نفت، انتهای خیابان ۱۶ متری نفت۵۸۷/۷۲زمینمسجد حضرت ابوالفضل (ع)طی صورتجلسه شماره۱۷۱۱۳ مورخ ۹۲/۲/۲۹ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد/ به علت تصرفی بودن تا زمانی که سند به نام شهرداری موجود نباشد امکان رفع مشکل میسر نیست
ابتدای اتوبان شهید لشگری، نبش شرقی خیابان رحمانی۷۳۹ساختمانمسجد ۷۲ تنطی صورتجلسه شماره ۱۷۳۰۸ مورخ ۹۲/۱۱/۲۹ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
تفاطع جاده مخصوص، بزرگراه ستاری بعد از پل روگذر روبروی بلوک ۱۹ اکباتان۲۲۴/۳۸ساختمانمسجد عشاق المهدیطی صورتجلسه شماره ۱۱۱۳۰۶ مورخ ۹۲/۱۱/۲۹ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
۳۵متری گلستان،ایران زمین شمالی، گلزار یکم۵۱۶/۵۲زمینمسجد صاحب الزمان ( عج)طی صورتجلسه شماره ۱۷۱۰۹ مورخ ۹۲/۲/۲۹ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
اتوبان همت ،بلوارسردار جنگل،خیابان فرزانه غربی۸۰۰ساختمانمسجد فاطمه الزهراء( س)طی صورتجلسه شماره ۵۱۲۲۱ مورخ ۹۲/۶/۶ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
فردوس غرب داخل پارک الهام۵۰ساختماننماز خانه پارک الهام**********
جنت آباد جنوبی،میدان چهار باغ۱۹۲۰زمینحمزه سید الشهدا 
جنت آبادخیابان نسترن،تقاطع خیابان اقاقیا۴۴۰زمینمسجد حضرت رقیه (س)طی صورتجلسه شماره۲۷۸۶۴ مورخ ۹۳/۴/۸ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
خیابان باهنر (شهید خجسته پور) جنب مدرسه جواد الائمه۴۱۶/۵۸زمینمسجد ولی عصر (عج)طی صورتجلسه شماره ۱۹۳۶۶ مورخ۹۲/۳/۵ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد
خیابان پیامبر، خیابان شاهد، خیابان وحدت ۲ جنب پلاک ۱۶۳۰۶٫۸ساختمانآشپزخانه حسینیه شهید آتوتطی صورتجلسه شماره ۱۷۵۸۳ مورخ ۹۲/۲/۳۰ و طی قرارداد شماره ۳۵۰/۱۱۵۷۵۳۰۰ مورخ ۹۵/۲/۱۹ ملک تحویل هئیت امنا مسجد شد 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: