امکان ندارد فسادی اتفاق بیفتد و به یک کانون قدرت وصل نباشد

امکان ندارد فسادی اتفاق بیفتد و به یک کانون قدرت وصل نباشد/ باید با پدیده فساد به صورت ریشه‌ای برخورد کنیم

احمدرضا تابش، نماینده اردکان و نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس رژیم گفت: امکان ندارد فسادی اتفاق بیفتد و به یک کانون قدرت وصل نباشد.

او ادامه داد: من مخالف پرداختن به مظاهر هستم. البته نه اینکه به صورت کلی به این موضوع نپردازند، اما با اینکه در بوق و کرنا کنند و در نهایت چیزی از آن پرونده بیرون نیاید مخالف هستم. نباید این‌گونه باشد که موضوعی مطرح شود اما نتیجه‌ای به دنبال نداشته باشد، افکار عمومی را راضی نکند و موجب افزایش بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت شود.

این نماینده گفت: «آیا برخوردهای کنونی با فساد شائبه سیستماتیک بودن فساد را در جامعه افزایش نمی‌دهد»

رئیس قوه قضاییه تغییر کرده، اگر در امر مبارزه با فساد با ریشه‌ها برخورد نکنیم، راه به جایی نمی‌بریم و افکار عمومی هم آگاه نخواهند شد. اعتمادانلاین