محمود خادمی: انتخابات مجلس و خبرگان؛ لشگر آرایی باندها (1)

آنجا که آزادی نیست ؛ اگر رأی دادن چیزی را تغییر میداد ؛ اجازه نمی دادند که شما رأی بدهید

                                                                     « مارک تواین  نویسنده و طنز پرداز امریکایی »

 

khadamimدر کشوری که قدرت به تمامی در نهاد دین و از طریق نمایندگانش ولی فقیه ؛ آیت الله ها و روحانیون اعمال می شود ؛ تراژدی انتخابات در ایران ؛ نمایش مضحک و دردناکی است که سالهاست با بایکوت و بی محلی زیاد ؛ از  طرف مردم ایران بویژه جوانان روبرو میشود . پایه و ستون اصلی این نظام ؛ ولایت مطلقه فقیه است ؛ یعنی در این نظام ولی فقیه ” فصل الخاب ” و حرف اول و آخر را میزند نه رأی و نظر مردم .

ولی فقیه در این ساختارِ حکومتی از چنان قدرتی برخوردار است که بقول خمینی اگر مصلحت بداند میتواند قراردادها با مردم را یکطرفه نقض کند و حتی در صورت لزوم احکام شیعه ــ نماز و روزه و … ــ را هم تعصیل نماید . در مورد انتخابات و رأی مردم هم بارها ؛ خود مقامات بالای نظام به صراحت از تعارض این نظام با حاکمیت و رأی مردم سخن گفته اند .

بنابراین نظامی که بر اساس دیکتاتوری آنهم عقب مانده ترین نوع آن ؛ یعنی دیکتاتوری ولایت فقیه استوار شده است از اساس با نهادهای دمکراتیک و ارزشهای مدنی چون انتخابات و رأی مردم در محتوا ؛ ناسازگار است و تبلیغات رژیم در مورد انتخابات آزاد و رأی مردم هم ؛ در دو جایه خوری و ابن الوقت بودن این رژیم ریشه دارد . یعنی در حالیکه که اساس نظام بر دیکتاتوریِ ولایت فقیه استوار است ؛ ادا و اطوار نظامهای دمکراتیک و آزاد را در می آورد .

یعنی در حالیکه هر نوع انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی  ؛ تناقضات ذاتیِ درونیِ نظامِ دینی را به نمایش می گذارد و بحرانها و اختلافات میان باندها و دستجات آن را شدت می بخشد ؛ اما برای کسب اعتبار بین المللی و مشروع جلوه دادن نظام ؛ تن به ریسک بزرگ و پر خطرِ برگزاری انتخابات میزند و در تاریخهای تعیین شده ؛ این نمایش رسوا و مسخره را برگزار می نماید .

از طرف دیگر ؛ برگزاری هر نوع انتخاباتی در ایران همواره پر ریسک و خطر آفرین بوده و سردمداران نظام هم آنرا چالشی امنیتی برای نظام خود میدانند . چالشی که بعضا” موجودیت کل نظام را به خطر انداخته و آن را تا مرز سرنگونی پیش برده است . زیرا در آستانه بر گزاری هر انتخاباتی جنگ باندهای رژیم برای کسب کرسیهایِ بیشترِ قدرت ؛ شدت گرفته و زمینه و بستر لازم برای ورود عنصر اجتماعی به میدان فراهم نموده است .

از این منظر است که بررسی و تحلیل انتخابات در جمهوری اسلامی ؛ اهمیت پیدا می کند . بخصوص اینکه پس از توافق اتمی و احتمال تغییر تعادل قوا در هرم قدرت ؛ رویاروئی انتخاباتی به میدان اصلی هماوردی باندها تبدیل می شود . بطوریکه از هم اکنون جنگی سخت و عمیق شونده در رأس نظام استارت خورده است  . جنگی که در انتها شکاف درونی نظام را هر چه بیشتر عمیق تر میکند و راه را برای فوران خشم اجتماعی باز می نماید .

در این چارچوب است که بررسیِ شرایط برگزاری انتخابات و توضیح در مورد اهمیت آن و همچنین موقعیت و شرایط باندهای رقیبِ شرکت کننده در انتخابات ؛ اهمیت پیدا میکند . اما قبل از آن باید توضیحاتی در باره نهاد شورای نگهبان ــ نهادی که اتفاقا” در دهه اول انقلاب با تائید و همدستی سردمدار جریان مخالف آن ــ یعنی هاشمی رفسنجانی ــ ؛ قانونیت یافت  و از آن به بعد باهرمی قدرتمند در دست ولی فقیه ؛ برای حذف مخالفین اش تبدیل گردید ــ  ؛ نهادی که اگر تیغه استصوابی آن کاندیداهای باند رفسنجانی ـ روحانی را درو نکند ؛ با توجه به منفوریت و انزوای ولی فقیه و باند وی ؛ وزن این باند در دو مجلس بشدت بالا خواهد آمد و دردسرهای جدی برای دستگاه ولی فقیه و باند اصولگرای وابسته باو ؛ بوجود خواهد آمد .

الف ــ شورای نگهبان ؛ چشم و گوش ولی فقیه :

” شورای نگهبان ” ارگانی است که اولا” مجلس آخوندی باعتبار آن مشروعیت و قانونیت می یابد ؛ ثانیا” این ارگان هم عهده دار ؛ تشخیص خلاف شرع بودن یا نبودن مصوبات مجلس است و هم مرجع تشخیص عدم تعارض قوانین مصوبِ مجلس با قانون اساسی کشور میباشد . همچنین شورای نگهبان بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مرجع نظارتی بر انتخابات ؛ ” خبرگان رهبری ” ؛ ریاست جمهوری ” و ” مجلس شورای اسلامی ” است و بعلاوه تشخیص صلاحیت کاندید شدن برای  سه ارگان فوق ؛ هم بعهده او میباشد .

بنابراین شورای نگهبان در واقع شعاع اصلی دایرهِ قدرت در نظام جمهوری اسلامی است ؛ نقشی مشابه  ” پلیت بیروی حزب کمونیست ” در شوروی سابق که بر زندگی تمام مردم کنترل و دخالت داشت . باین ترتیب صحنه سیاسی کشور ما در تمامی دوران حاکمیت این نظام ؛ عرصه دخالت و ترکتازی دو بازیگرِ اصلی ولی فقیه و شورای نگهبان بوده و میباشد.  یعنی در واقع ؛ عرصه سیاسی کشور ایران ؛ میدان تاخت و تاز دو نفر یعنی خامنه ای و جنتی بوده و میباشد .

پدیده ای متناقض و ناچسب در عصر آگاهیها ؛ اهرم و چشم و گوش ولی فقیه برای وتوی هر قانون ملی و مردمی و اهرمی در دست ولی فقیه ؛ برای حذف و از میدان بدر کردن رقیبان .

جالب است که بدانیم ؛ همین نهاد در گذشته صلاحیت سه رئیس جمهور نظام ؛ یعنی هاشمی رفسنجانی ؛ محمدخاتمی و احمدی نژاد و بسیاری از نمایندگان نهادهای باصطلاح انتخاباتی را تائید کرده است ؛ که در حال حاضر سه رئیس جمهور سابق ؛  به ” بی بصیرتی ” ؛ ” فتنه ” و ” انحراف ” متهم میباشند و بسیاری از نمایندگان تائید صلاحیت شده هم به اتهام های بالا یا به زندان رفته اند و یا مورد خشم قرار گرفته و از دایره قدرت کنار گذاشته شده اند .

باین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که با تائید و اوکی همین شورای نگهبان ؛ کشور امام زمان نزدیک به سه دهه بدست نا باب ترین و بی صلاحیت ترین افراد اداره و دست بدست شده است . و جالب تر اینکه در سال 92 ؛ شورای نگهبان کسی را رد صلاحیت کرد که رئیس ” مجمع تشخیص مصلحت نظام ” است و باید مصلحت های نظام را تشخیص دهد .

بهر حال در این انتخابات ؛ ولی فقیه و باند او میخواهند با همین اهرم ــ شورای نگهبان ــ ؛ کاندیداهای باند مقابل را از دور خارج کنند و با توسل بزور و سرکوب سپاه پاسداران ؛ موانع و مخالفت ها را از سر راه بدارند و باند مقابل هم میخواهد ؛ با کنار زدن و یا کم اثر تر کردن دخالتهای شورای نگهبان ؛ با تصرف کرسیهای مجلس نمایندگان و خبرگان رهبری ؛ راه را برای بزیر کشیدن ولی فقیه و تغییر ساختار قدرت ؛ تسهیل نمایند .

ب ــ مواضع و موقعیت باندها در انتخابات :

یکم ـ باند ولی فقیه :

توافق اتمی هم بخاطر اینکه حاصل زیر پا گذاشتن خط قرمزهای ولی فقیه بوده  و هم بخاطر آنکه پیش برنده و به نتیجه رساننده آن باند رقیب ــ رفسنجانی ـ روحانی ــ بوده است ؛ ضربه ای جدی و کاری به اتوریته و هژمونی ولی فقیه و باند اصولگرای وابسته باو میباشد و موقعیت او و باندش را ؛ در برابر باند رقیب بشدت ضعیف کرده است . یعنی بعد از توافق اتمی در انتخابات این بار ؛ مردم ایران با ولی فقیهی شاخ شکسته که از اتوریته و قدر قدرتی اش هم در داخل ایران و هم در خارج  بشدت کاسته شده ؛ مواجه میباشند .

از طرف دیگرحمایت و پشیبانی ولی فقیه از توافق اتمی ؛ باعث نارضایتی و مخالفت اصولگرایان تندرو تر ؛ از ولی فقیه شده و باعث میشود که شکاف و دو دستگی بدرون باند اصولگرایان رخنه کند و نتوانند در آستانه انتخابات و در مقابل باند رقیب از وحدت و انسجام لازم برخوردار باشند .

با این حال از آنجا که هم ولی فقیه و هم اصولگرایان خوب میدانند که در جریان اتمی ؛ بازی را باخته اند و دیگر نمی توانند تغییری در نتیجه مذاکرات ــ یعنی توافق اتمی ــ ایجاد کنند ؛ مجبورند برای نباختن در عرصه های دیگر و از جمله  انتخابات مجلس و خبرگان ؛ به اعتراضات و مخالفت خوانی های خود در باره توافق اتمی ؛ برجام و ….. ؛ ادامه دهند و بشکلی تلاش میکنند ؛  عوارض توافق نامه اتمی را برای باند خود به حداقل برسانند و مانع قدرتمند شدن باند مقابل در عرصه انتخابات شوند .

اکنون ولی فقیه گرفتار در بحرانهای اجرائی شدن توافق اتمی و ” برجام ” ؛ در حالیکه هنوز نتوانسته است اتوریته در هم شکسته خود را ترمیم کند ؛ می بایست خود را با چالش خطر آفرین انتخاباتِ پیش رو که در سالهای اخیر و بخصوص بعد از قیام اعتراضی مردم در سال 88 ؛ همواره با خطر ورود به میدان عنصر اجتماعی همراه بوده است ؛ آماده کند . بنابراین از این به بعد بستر اصلی جنگ با باند رفسنجانی ـ روحانی دیگر نه ” توافق اتمی ” که ” انتخابات ” خواهد بود و محملهای دیگر جنگ باندی ؛ فرعی و برای کسب امتیاز گیری در عرصه جنگ انتخاباتی خواهد بود  .

افزایش نفوذهاشمی رفسنجانی بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و بخصوص بعد از توافق اتمی ؛ ترس از نتیجه انتخابات و آینده ولی فقیه ــ بخصوص انتخابات خبرگان رهبری ــ را به نگرانی اصلی باند اصولگرایان تبدیل کرده است .

اکثر رسانه های وابسته به باند ولی فقیه و مقامات و نهادهای وابسته به این باند ؛ معتقدند که رفسنجانی میخواهد با تصاحب کرسی های بیشتری از مجلس و بخصوص خبرگان رهبری توسط افراد باندش و همچنین در دست گرفتن کرسی ریاست خبرگان ؛ ساختار سیاسی و قانون اساسی را تغییر داده و رهبری نظام ــ خامنه ای ــ را خلع ید نماید . آنها معتقدند رفسنجانی قصد اصلاح ندارد و از تحول حرف میزند . آنها میگویند تأکیدات رفسنجانی در باره ” شورای رهبری ” و عملکرد وی در برابرجریان ” فتنه ” ؛ نشاندهنده این امر است .

در واقع دعوای اصلی باند خامنه ای ــ در مجلس ؛ نهادها ؛ نمازجمعه ها و رسانه ها ــ ؛ با باند رفسنجانی ـ روحانی برای حفظ هژمونیِ خامنه ای است , یعنی آنها میخواهند او کماکان ” فصل الخطاب ” نظام و تعیین کننده باقی بماند . باند خامنه ای با در اختیار داشتن اهرم ” شورای نگهبان ” میخواهند با رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای باند مقابل ؛ ” مجلس شورا ” و ” مجلس خبرگان رهبری ” کماکان در قبضه آنها باقی بماند تا بتوانند اقتدار بلامنازع ولی فقیه را حفظ نمایند .

اما علیرغم در اختیار داشتن اهرم قدرتمند ” شورای نگهبان ” در حال حاضر ؛ ولی فقیه و اصولگرایان وحشت دارند که در اثر فعالیتهای افشاگرانه باند مقابل و یارگیری از میان روحانیون و مراجع ناراضی ؛ این نهاد مجبور به عقب نشینی شود و نهایتا” باند رفسنجانی کنترل بر مجلسین را در دست بگیرد . این ترس و وحشت هم از واکنش هراس آلود سران و سردمداران نظام و هم موضع گیریهای رسانه های وابسته به آنها ؛ نمایان است .

احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران میگوید ” خوابهای بدی برایمان دیده اند “ و یا روزنامه وطن امروز 2 شهریور ؛ با کنار گذاشتن تحولات داخلی و خارجی ؛ هشدار یک  ” فتنه جدید “ را میدهد و مینویسد ” فرماندهان این فتنه با مجوز روحانی ؛ فعالیت سیاسی خود را شروع کرده اند ” . و یا کیهان شریعتمداری وابسته  به ولی فقیه با اشاره به رفسنجانی و روحانی ؛ می نویسد آنها خیال دارند زهرهای دیگری به حلقوم ولی فقیه وارد کنند . میگوید آنها معتقدند که ” با همین روش که در پرونده هسته ای وارد شدیم ؛ در سایر پرونده ها نیز وارد شویم ” .  

لشگر کشی اصولگرایان ــ باند خامنه ای ــ و رسانه های وابسته ؛ برای از میدان به در کردن باند مقابل از سال گذشته شروع شد . آنها میخواهند با حمایت رسمی سپاه ــ با مهندسی انتخابات و القای معیارهای انتخابات ــ راه ورود باند مقابل در انتخابات را سد کنند . به پاره ای از موضع گیریهای سران و وابستگان این باند توجه کنید :

روزنامه کیهان وابسته به ولی فقیه ؛ با ربط دادن توافق اتمی با انتخابات آینده ؛ نوشته است ” ….. ( یک معامله اتمی ) که بر اساس آن امریکا منافع ( نظام ) را می برد و ( رقبای انتخاباتی ) با اهرم توافق اتمی نتیجه انتخابات را ” .

علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ؛ همراه با رهبران اصولگرایان ــ حداد عادل و حبیبی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ــ میگویند ” مهم پیروزی اصولگرایان است ؛ نباید بگذاریم مجلس ششم تکرار شود ” .

علی سعیدی همچنین در 30 خرداد همین سال گفت ” ….. سپاه و بسیج فراتر از احزاب و سازمانها بوده و خود را برای حزب و یا فرد خاصی هزینه نمی کنند …… سپاه تنها چارچوب ها و معیارها را تبیین میکند و این به معنای دخالت در انتخابات نیست ” .

اما جنگ اصلی و لشگر کشی اصول گرایان برای تصاحب کرسی های دو مجلس زمانی شدت گرفت که حسن روحانی گفت تشخیصِ صلاحیتِ کاندیداها کار دولت است و شورای نگهبان فقط ناظر میباشد . سران باند ولی فقیه و گماشتگان وی که میخواهند با اهرم شورای نگهبان ؛کاندیداهای طرف مقابل را قلع و قم کنند بعد از این اظهارات ؛ البته به فرمان ولی فقیه به میدان آمدند .

در ابتدا خود خامنه ای در دیدار با خبرگان ــ 12 شهریور ــ از شورای نگهبان و نظارت استصوابی دفاع کرد و بدنبال آن دیگر مقامات نظامی و غیر نظامی بارگاه ولایت به میدان آمدند . لاریجانی رئیس قوه قضائیه در واکنش به حرفهای حسن روحانی در مورد شورای نگهبان در 12 شهریور گفت ” چرا برخی آقایان در خصوص شورای نگهبان فضا سازی میکنند و حرفهای حاشیه ای میزنند و جدال راه می اندازند ؟ ” . وی در ادامه از شورای نگهبان خواست در مسئله سرنوشت ساز انتخابات محکم بایستد .

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در مورد انتخابات مجلس گفت ” عده ای میخواهند قدرت مجلس را قبضه کنند تا قدرت نظام را در دست گرفته و هر دولتی که میخواهند را روی کار بیاورند ” . در مورد مجلس خبرگان رهبری هم گفت ” عده به دنبال تضعیف قدرت رهبری و ولایت فقیه در کشور هستند ؛ تا وارد مجلس خبرگان شوند و نقشه های خود را محقق کنند ” .  

محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان با اشاره به انتخابات مجلس و خبرگان گفت ” شورای نگهبان با هیچ کس تعارف ندارد و نظارتش هم استصوابی است و نه تماشائی “ او تأکید کرد که ” این نظارت از اولین تا آخرین لحظه بر قرار است ” .

محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران بدون نام بردن از حسن روحانی به سخنان او در مورد انتخابات و شورای نگهبان حمله کرد و گفت ” سخنان برخی از مسئولین به معنای آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام اسلامی و انقلابی ایران است “ و به مثابه تنظیم رفتارها ” در چارچوب اراده دشمن ” است .

اگر چه احمد جنتی رئیس شورای نگهبان پیشاپیش بارها و از جمله در سال گذشته در 19 دی در جریان همایش ” هم اندیشی ولایتمداران استان فارس ” گفته بود ” خبرگانِ سال آینده سرنوشت ساز است و از مدتها قبل هم گروهی به فکر قبضه کردن خبرگان هستند و از طرف دیگر افراد متدین ؛ ولایی و دوستان امام و رهبری هستند که همواره بدنبال رصد کردن فعالیتها حرکت میکنند و اجازه انحراف را نخواهند داد ” .

اکنون هم بعد از اعلام کاندید شدن رفسنجانی برای انتخابات مجلس خبرگان ؛ احمد جنتی در دیدار با اعضای ” مرکز موضوع شناسی احکام فقهی ” با اشاره به برگزاری انتخابات در 14 اسفند گفت ” الان افرادی در این انتخابات فعال شده اند که مسئولیت های بالایی هم دارند ؛ اما اساسا” چشم دیدن ولایت فقیه را ندارند و همه همتشان افزایش قدرت خودشان و کاهش اقتدار ولایت است ” .

همچنین احمدجنتی رئیس شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه 24 مرداد هم ضمن حمله تلویحی به رفسنجانی که خود را برای مجلس خبرگان کاندید کرده است ؛ برای این باند خط و نشان کشید و گفت ” شورای نگهبان نمی گذارد افراد فاقد صلاحیت و غیر متعهد به ولایت خلمنه ای به مجلس خبرگان راه یابند ” .

 تمامی قرائن و شواهد حاکی از عزم جدی باندِ اصولگرایان وابسته به ولی فقیه ؛ برای حذف و تصفیه هر چه بیشتر کاندیداهای باند رفسنجانی ـ روحانی است و تلاش دارند که با پاکسازی مجلس آخوندی و خبرگان رهبری از دار و دسته باند مقابل ؛ با یکدست سازی مجلسین ؛ کماکان خط و خطوط ولی فقیه را پیش ببرند . آیا می توانند یانه ؟! ؛ موضوعی است که در ادامه مقاله به آن پرداخته میشود . ……. ادامه دارد

23.09.2015 ( 1 مهر 1394 )

arezo1953@yahoo.de