انتخابات محلی مسکو به ضرر طرفداران پوتین تمام شد

media

آلکسئی ناوالنی اینک شناخته‌شده‌ترین مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین محسوب می‌شود

در انتخابات پارلمان مسکو، طرفداران رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین، کرسی‌های زیادی را از دست دادند اما اکثریت مطلق را همچنان حفظ کردند.

در دو ماه اخیر، مخالفان دولت با برگزاری تظاهرات پراکنده، نسبت به حذف کاندیداهای خود اعتراض کرده بودند. این اعتراضات و همچنین نارضایتی عمومی سرانجام باعث شد که جناح حاکم بیش از یک‌سوم کرسی‌هایش را از دست بدهد.

روز یکشنبه ٨ سپتامبر/١٧ شهریور، طرفداران ولادیمیر پوتین از مجموع ۴۵ کرسی،٢۵ کرسی را تصاحب کردند. اگرچه این حزب همچنان اکثریت مطلق را در دست خود دارد، اما نسبت به پارلمان قبلی، نزدیک به یک‌سوم از کرسی‌های خود را از دست داده است. در سال ٢٠١۴، نامزدهای حزب “روسیۀ متحد” و مؤتلفان‌شان مجموعاً ٣٨ کرسی را اشغال کرده بودند.

مسکو که حدود ١٣ میلیون جمعیت دارد، یکی از ٨۵ “واحد فدرالی” روسیه است. واحدهای فدرالی به لحاظ اهمیت و ابعاد جغرافیایی بسیار متفاوت‌اند. برخی از این واحدها یک استان بزرگ را در برمی‌گیرد و برخی دیگر تنها یک شهر را.  به غیر از پایتخت، تنها شهرهای سنت پترزبورگ و سباستوپول هستند که مستقلاً یک “واحد فدرالی” محسوب می‌شوند و برای خود یک پارلمان محلی دارند.

یکی از وظایف اصلی پارلمان مسکو، تصویب بودجۀ عظیمی است که هرساله به پایتخت اختصاص می‌یابد. بخش عمدۀ این بودجه به دست شهردار مسکو، سرگئی سوبیانین می‌رسد که از وفاداران جدی به پوتین است. رادیو فرانسه