انتخاب اولین رئیس جمهور زن در تاریخ تایوان

تسای اینگ ون، به عنوان نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ تایوان انتخاب شده است.

خانم تسای، ۵۹ ساله نماینده حزب مخالف چین موسوم به “دموکراتیک مترقی” است که خواهان استقلال از چین است.

او در سخنرانی پیروزی خود وعده داد که از مناسبات موجود بین تایوان و چین پاسداری کند. او تاکید کرد که پکن نیز باید نظام دموکراسی در تایوان را محترم بشمارد.

خانم تسای از آمریکا و ژاپن برای حمایتشان تشکر کرد و تاکید کرد که تایوان به ایجاد صلح و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد.

چین این جزیره را استانی جدایی طلب تلقی می‌کند و حزب خانم تسای را طرفدار استقلال تایوان می‌داند و هشدار داده اگر این افراد در تایوان به قدرت برسند نباید روند استقلال را دنبال کنند در غیر این صورت چینی ها مجبور به استفاده از زور برای الحاق تایوان خواهند شد.