انتشار نامه خوئینی‌ها و سوالات مطرح شده در جامعه

به گزارش مشرق، رضا سراج، کارشناس مسائل راهبردی در توئیتر نوشت: انتشار نامه موسوی خوئینی به خامنه ای یادآور انتشار نامه محرمانه در روزنامه سلام به مدیر مسئولی وی و شروع فتنه 78 است.

بعد از چند روز که از انتشار نامه خوئینی ها به خامنه ای میگذرد، ابعاد این نامه مورد توجه عده زیادی قرار گرفته است. عده ای سوال میکنند: ایا نامه خوئینی ها یک اقدام فردی است؟

عده ای با توجه به مسئولیت وی به عنوان دبیر کل مجمع روحانیون مبارز، این مسئله را یک نقطه کیفی و مهم میدانند. از انجا که وی نیز نقش تاثیر گذار در میان روحانیون سنتی و یا اصلاح طلبان ورشکسته دارد، این مسئله را ضربه ای بزرگ و مهم به جایگاه خامنه ای میدانند.

ایا براستی بزرگترین تشکل روحانیون منتقد خامنه ای هم بوی سرنگونی را فهمیده است.؟

ایا مسئله جانشینی خامنه ای در حال تثبیت شدن است؟

پشت موسوی خوئینی ها به چه چیزی گرم است؟ اینها سوالاتی است که بعضی از کاربران رژیم مطرح میکنند. نکته مهم این است که اخوند خاتمی، نمره موقت خامنه ای نیز روز گذشته اعلام کرد که همه باید در مقابل این نامه موضعگیری. کنند. از اینجا هم میشود اهمیت و ابعاد این نامه را فهمید.

بهرحال از اوضاع این طور برمیاید که جانشینی خامنه ای مسئله یک اخوندهای حوزه، مجمع روحانیون مبارز!!!!!! و ملاهای حاکم بر سرنوشت مردم در این ۴۰ سال است. گویا قیام های ۹۸ و پیش از ان ضربه های کاری خود را بر پیکر نظام فرسوده اخوندی زده و ولی فقیه ان زده است.

اینده تا همینجا هم بسیار روشن است گویا قرار است که این جماعت ریاکار و دزد و دغل به زودی از فضای سیاسی ایران جمع شوند و به زباله دان تاریخ بیافتند شاید هم که کمی زمان بیشتری لازم است . اما به هر حال دیریازود دارد اما سوخت و سوز ندارد. پیروزی بسیار نزدیک است این حرف ما نیست، این اقرار دشمن است. زنده و پاینده باد ان کس که شعار “مرگ بر اصل ولایت فقیه” را سرداد و پای ان ایستاد.