انتصاب جانشین و معاون هماهنگ کننده سرکرده سپاه تروریستی پاسداران

در حکم خامنه ای به سرکرده سپاه تروریستی پاسداران امده است که تروریست علی قدوی برای ایفای نقش جهادی و ارتقای ایفای نقش جهادی و انقلابی در ارتقای سطح آمادگی‌های عملیاتی و پیشرفت مقتدارانه مأموریت‌های سپاه با نظر فرمانده کل سپاه مورد انتظار است. انتخاب