انتظار رژیم از مذاکرات در عراق: حذف از لیست تروریستی

قاسم العبودی تحلیل گر عراقی رژیم ایران ، با اشاره به ترور سردژحیم سلیمانی و مزدور ابو مهدی المهندس در عراق به سایت حوزه گفت:” ما امیدوار بودیم که طرف عراقی با فشار آوردن به آمریکایی ها برای اخذ برخی از تصمیمات مهم ، از جمله برداشتن نام جناح ها و احزابی که واشنگتن قبلاً آنها را در لیست تروریستی اعلام کرده بود ، از این جلسه استفاده کند. ما منتظر بودیم که طرف عراقی از آمریکایی ها بخواهد تا اسامی شخصیت های حامی مقاومت و ضد اشغالگر را که آن ها تروریستی می خوانند از لیست خود حذف کند، اما با تاسف شدید اولین جلسه بدون توجه به این موضوعات مهم انجام شد ، که باعث شد مذاکره کننده عراقی تبدیل به لقمه ای در دهان مذاکره کننده آمریکایی شود.”