انتقال زندانی سیاسی علی معزی به مکان نامعلوم

سحرگاه روز  سه شنبه 16شهریور (۶سپتامبر) زندانی سیاسی علی معزی در يك اقدام مشكوك از بند هشت اوين به طور ناگهانی به محل نامعلومي منتقل شده است. گفته مي شود او به زندان گوهردشت منتقل شده اما هيچ نشاني از او در دست نيست. اين نقل و انتقالهاي مشكوك در موارد مشابه براي اجراي توطئه هاي وزارت اطلاعات يا وارد كردن فشار بیشتر بر زندانيان است.

زندانی سیاسی علی معزی از زندانیان دهه ۶۰ و پدر دو مجاهد اشرفي است. وی  آخرین بار در خرداد ۹۰ دستگیر شد. اما قضاییه آخوندی در آذرماه ۹۴ او را با وجود پایان دوران محکومیتش به یک سال زندان اضافی محکوم کرد. او كه از بيماريهاي مختلف رنج می برد، تاکنون بارها در انفرادی و زیر انواع شکنجه ها قرار داشته است.