انجمن زنان ایرانی در شهر گوتنبرگ ،سوئد، تعرض به زنان در ایران را محکوم میکند

انجمن زنان هوادار شورای ملی مقاومت،در شهر گوتنبرگ، سوئد، نگرانی عمیق خود را در مورد اسید پاشی‌های اخیر، به زنان و دختران در شهر های اصفهان و تهران، ابراز نموده، و این عمل ضد بشری ثابت می‌کند، که چه گونه زنان هدف اصلی‌ بنیاد گرایی قرار گرفته‌اند.

رژيم ملاها با تهديد خانواده هاي قربانيان و پرستاران و خدمه بيمارستانها از انتشار اخبار اين جنايتهاي تكان دهنده ممانعت ميكند. و با دجالگري ميخواهد این جنایت را پوشیده نگاه دارد زیرا که اين حملات همزمان شده با تصويب قانوني در مجلس كه به منظور حمايت از افرادي است كه زنان را به خاطر رفتار ”غير اسلامي” ميخواهند ”نهي از منكر” بكنند
انجمن زنان شهر گوتنبرگ ضمن همدردي عميق خود با قربانيان اين فاجعه از ارگانهای حقوق بشری و زنان ميخواهد
که این جنایت وحشیانه را محکوم کرده و سكوت جامعه بين المللي را در مقابل اين فجايع به هر بهانه اي، در عمل به معناي تشويق و دست باز دادن به رژيم ملايان براي ادامه اين جنايتها در ايران میداند
ما از فراخوان خانم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران به جامعه بين المللي مبني بر محكوم كردن اين جنايت ضد بشري و اقدام فوري شوراي امنيت ملل متحد براي متوقف كردن اين جنايات قويا حمايت ميكنيم

انجمن زنان هواداران شورای ملی‌ مقاومت مقیم شهر گوتنبرگ ،سوئد

27 اکتبر 2014