انجمن متخصصین ایرانیان سوئد: قرارداد ژنو، تحميل عقب نشينى به كليت نظام فقيه

iak

قرارداد ژنو ، تحميل عقب نشينى به كليت نظام فقيه

وقتى در سوم آذر امضاى نمايندگان كشور هاى ٥+١ و رژيم ولايت فقيه در زير قرارداد گذاشته شد، در هنگام خروج از جلسه هيچ موقعيت برد- برد ى وجود نداشت . در بهترين صورت و در صورت أجراى مفاد قرارداد ، رژيم ولايت فقيه بازنده و مردم ايران و جامعه ى جهانى برنده ى قرارداد محسوب خواهند شد. اما در صورت تمرد و تقلب، رژيم برنده ى اين پروسه نخواهد بود .

رژيم ولايت فقيه اكنون در استانه ى خوردن جام زهرى است كه تهيه ى ان توسط مقاومت ايران در سال ٢٠٠٢ با افشا ى پروژه ى اتمى رژيم ، كليد خورد.

اكنون دست رژيم حد اقل بطور رسمى از رسيدن به بمب اتم به مدت شش ماه عقب افتاده است. اين يك پيروزى براى مردم ايران است. اين پيروزى در صورت قاطعيت غرب و عدم أجراى سياست مماشات، ميتوانست به مراتب عظيم تر باشد و امكان در هم پيچيده شدن طومار كل پروژه ى اتمى در همين ظرف هم ممكن بود. الان هنوز نميتوان در مورد اجراى مفاد اين قرارداد توسط رژيم ابراز نظر كرد ، اما بهاى عدم اين أجرا اكنون بسيار بيشتر از قبل شده است.

كانون دموكراتيك فارغ التحصيلان ايرانى در اسكانديناوى ضمن تبريك به مردم ومقاومت ايران براى عقب نشينى تحميلى رژيم ، جامعه  ى جهانى را به هوشيارى در مورد نيات و اعمال رژيم ولايت فقيه فرا ميخواند.

نيازى به تكرار نيست كه  تكليف نهايى اين رژيم توسط مردم ايران و مقاومت ايران تعيين خواهد شد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: