انجمن های متحد برای ایران آزاد از تصمیم سوئد برای عفو جلاد حمید نوری ابراز تاسف کردند

انجمن های متحد برای یک ایران آزاد از تصمیم سوئد برای عفو و آزادی جلاد حمید نوری که توسط دادگاه سوئد به دلیل جنایات سنگین علیه بشریت و قتل به حبس ابد محکوم شده بود، عمیقا متاسف است. با این حال، ما تعجب نمی کنیم، زیرا ما انتظار چنین تحولی را داشتیم.

یک حاکمیت قانون موظف است تضمین کند که مجرمان مجازات خود را می گذرانند. بنابراین تبادل زندانیان امروز ضربه ای به حاکمیت قانون سوئد، جامعه سوئد، قربانیان رژیم و همچنین فعالان و مخالفان سوئدی-ایرانی است. فکر ما به سوی بازماندگان و همه خانواده هایی است که عزیزانی دارند که قربانی این جلاد شده اند. آنها امروز از عدالت و جبران محروم بودند. برخی از آنها شهروند سوئد هستند.

نوری محاکمه عادلانه ای دریافت کرد. او به دلیل دست داشتن در قتل عام زندانیان سیاسی ۱۳۶۷، اکثریت مخالفان دموکراتیک، مجاهدین خلق، اجازه تجدید نظر به حکم خود را یافت و به حبس ابد محکوم شد.

البته یوهان فلودروس از ابتدا نباید دستگیر می شد. بهتر بود از سفر به کشور پرهیز می کرد.

سوئد و اتحادیه اروپا نباید تسلیم سیاست گروگان گیری رژیم می شدند و نوری را عفو می کردند. اما اکنون او آزاد می شود و مورد استقبال قهرمانانه رژیم ایران قرار خواهد گرفت.

مصونیت از مجازات رژیم در ایران

تبادل زندانیان امروز نشان می دهد که رژیم در ایران از مجازات مصونیت برخوردار است. همچنین تأیید می کند که رژیم علیرغم انکار آن، قتل عام را در سال ۱۳۶۷ انجام داد. رژیم اکنون دست بازبرای ادامه ارتکاب جنایات علیه بشریت و قتل عام مردم ایران که برای یک جمهوری دموکراتیک مبارزه می کنند، از جمله هواداران و اعضای اپوزیسیون دموکراتیک، شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق، مانند سال ۱۳۶۷ دارد.

گروه تحقیقاتی سازمان ملل متحد اخیراً در آخرین گزارش خود به این نتیجه رسیده است که رژیم با سرکوب وحشیانه قیام مردمی پس از ترور مهسا ژینا امینی در سال ۱۴۰۱، مرتکب جنایات سنگین علیه بشریت شده است.

این گزارش بر ضرورت اقدام بین المللی برای پایان دادن به معافیت از مجازات حاکم در ایران تاکید می کند،

 اما سوئد و اتحادیه اروپا پس از توافق کثیف و شرم آور با رژیم، برعکس این کار را انتخاب کردند.

ایرانیان سوئدی نسبت به امنیت خود در سوئد و اتحادیه اروپا احساس ناامنی می کنند

یک دیپلمات ایرانی به نام اسدالله اسدی که به اتهام تروریسم و ​​بمب گذاری در گردهمایی اپوزیسیون دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران در پاریس در سال ۲۰۱۸ به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، سال گذشته پس از تبادل زندانیان مشابه بین بلژیک و رژیم تهران آزاد شد.

ما این را بخشی از یک روند نگران کننده در اتحادیه اروپا می دانیم که به سیاست گروگان گیری رژیم پاداش می دهد و مسئولیت اتحادیه اروپا و سوئد را برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت و مبارزه با تروریسم تضعیف می کند.

بسیاری از ایرانیان سوئدی اکنون در مورد امنیت خود در سوئد و اتحادیه اروپا احساس ناراحتی و ناامنی می کنند. همانطور که پلیس امنتیت سوئد اخیراً هشدار داده است، رژیم ایران می‌تواند به فرستادن ماموران و جذب جنایتکاران باندی برای انجام اقدامات تروریستی در سوئد و اتحادیه اروپا بدون نگرانی از عواقب آن ادامه دهد.