اهم سخنان ولی فقیه درمانده، در فاز سرنگونی

کدام عاقلی کمک آمریکا را که متهم به تولید ویروس است قبول می‌کند

خامنه ای در سخنان زنده باصطلاح نوروزی و مبعث خود که از تلویزیون رژیم پخش شد و چند روزی بود تبلیغ انرا میکردند بدون اشاره به ا مار کشته شدگان مبتلا به کرونا، بدون اشاره به اینکه کارگران و اقشار محروم جامعه در این شرایط چه باید بکنند، طبق معمول همیشگی، دشمن خارجی و امریکا را مقصر جلوه داد و بدون نام بردن از نقش مزورانه خودش، در لاپوشانی و مخفی کردن این ویروس در شروع ان بمنظور شرکت حداکثری مردم در انتخابات و سالگرد 22بهمن ، گفت: ” کدام عاقلی کمک آمریکا را که متهم به تولید ویروس است قبول می‌کند. به آمریکایی‌ها هیچ اعتمادی نیست زیرا ممکن است داروهایی را ارسال کنند که ویروس را در ایران شایع‌تر و یا ماندگار کند و یا حتی ممکن است افرادی را به‌عنوان درمان‌کننده بفرستند تا ببینند اثرگذاری این ویروسی را که گفته می شود بخشی از آن فقط مخصوص ایران ساخته شده، چگونه بوده و اطلاعات خود را تکمیل و دشمنی خود را بیشتر کنند، بنابراین سخنان آمریکایی‌ها قابل قبول نیست. “

دجال عمامه بسر، در حالی که جاه طلبی های منطقه ای خود را به لباس دین ملبس کرد ؛ بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی تاکید کرد و گفت:” اگر قدرت سیاسی شکل نگیرد قلدرها، مستکبران، مخالفان آزادی و عدالت و دیگر دشمنان بشر، و نیز برخی ویژگی‌ها نظیر تنبلی اجازه نمی‌دهد مفاهیم و ارزشها و احکام محقق شود و انسان در مسیر نجات و پیشرفت حرکت کند.”

وی که چاک دهانش را باز کرده بود و درست مانند لمپن های سرچاله میدان، نه یک رهبر مذهبی و یا حتی یک رهبر معمولی، تمامی صفات کارگزاران خود را ردیف کرد و گفت:” در میان دشمنان جمهوری اسلامی، آمریکا خبیث‌ترین و عنودترین دشمن است زیرا مسئولان آن، انواع رذائل اخلاقی اعم از دروغگویی، پشت هم‌اندازی، طمع ورزی، وقاحت و شارلاتان بودن را دارند، ضمن آنکه ظالم، تروریست و به‌شدت بی رحم و سنگدل نیز هستند.”

خامنه ای که در فاز پایانی و درحالی که سعی میکرد، چهل سال مقاومت مردم ایران را و تن ندادن به این رژیم را لاپوشانی میکرد، گفت:” با قاطعیت می گویم که ملت ایران ملت صبوری است و ملت در این چهل سال صبر و استقامت خود را نشان داده است، اگرچه برخی اوقات مسئولین بی‌صبری کرده‌اند و یا برخی روشنفکر نماها بی‌صبری از خود نشان داده‌اند و تا مرز همکاری با دشمن هم پیش رفته‌اند.”

ولی فقیه درمانده که بشدت از جوانان و قیام افرینان وحشت داشت و میدانست که برچیده شدن طومار جنایتهای جمهوری اسلامی ، مسئولیت جوانان کشور است، گفت:” باید قوی شویم و یکی از این ابزارها، حفظ اکثریت جمعیت جوان کشور است و به همین علت در سالهای اخیر بارها بر این موضوع تأکید شده است.”

باید به خامنه ای دجال گفت، دیر نیست که مردم ایران ، جواب او را با جارو کردن رژیم غاصب ولایت فقیه از دامان ایران و اسلام پاک خواهد کرد و این حتمی است. این همان سنت پاک پیامبر است که عبا و عمامه همه دجالان و هم مسلکان خامنه ای را از سرشان پائین کشید و انها را به جهنم وعده داد.