باند خامنه ای، سخنرانی سخنگوی دولت آخوند روحانی را بهم ریختند

با پایان انتخابات فرمایشی حکومتی در اسفند ماه، تنش های باندهای رژیم به شکل آشتی ناپذیرانه ای وارد مرحله ای جدید شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدباقر نوبخت، امروز (7 فروردین ماه) با حضور در یادمان شهدای هویزه، خطاب به کسانی که در میان صحبت‌های وی شعار می‌دادند گفت: فکر نمی‌کنم این بیانات در همسویی با شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت باشد.

وی گفت: این اختلاف همان چیزی است که دشمن ما انتظار آن را دارد. همه با هم باید علیه دشمن شعار دهیم.

اما در سخنرانی سخنگوی دولت عده ای به شعار دادن ادامه دادند و در نهایت سخنرانی وی نیمه‌تمام ماند.