اپارتاید جنسی: نماینده خامنه‌ای خواستار ممنوعیت اشتغال زنان شد

آخوند یوسف طباطبایی‌نژاد که نماینده خامنه‌ای و امام جمعه, در اصفهان است در یک اظهار نظر زن ستیزانه گفت: ”باید فعالیت زنان در مغازه‌ها و ادارات و شرکتها ممنوع باشد“.

آخوند طباطبائی که عضو خبرگان رهبری نیز میباشد، روز چهارشنبه 27آبان 94 در جمع ایادی رژیم در اصفهان گفت: ”این درست نیست که زن شاغل باشد و مرد بیکار، … باید زنان بدانند یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین فعالیتهای آنان خانه‌داری است، متأسفانه برخی فکر می‌کنند خانه‌داری اشتباه است، زنانی هستند که در یک اداره مشغول فعالیتهای خدماتی هستند ولی کارهای خانه خود را انجام نمی‌دهند“.

این آخوند مرتجع افزود: اگر قرار است وامی پرداخت شود باید اولویت در اشتغال به مردان اختصاص داده شود و بنده بارها بر این مطلب تأکید کرده‌ام.