اکسیون اعتراضی در شهر مالمو علیه اعدامها در ایران

 

روز شنبه ۱۶ ژانویه علیرغم سرمای شدید هوا,هواداران و پشتیبانان مقاومتدر مالمو ، واقع در جنوب سوئد،  یک اکسیون اعتراضی بر علیه اعدام های دست جمعی و وحشیانه رژیم آخوندی برگزار کردند. در این اکسیون اطلاعیه ها و اخبار مربوط به اعدام های وحشیانه رژیم ابران توزیع شد که بسیار مورد توجه شهروندان سوئدی قرارگرفت.

شرکت کنندگان همچنین در این اکسیون از ایرانیان آزاده  مقیم شهر مالمو جهت شرکت در  تظاهرات ۲۸ ژانویه علیه سفر روحانی به پاریس، که در پاریس انجام خواهد شد دعوت به عمل اوردند.

?????

?????