اکسیون در حمایت ساکنین لیبرتی در مالمو

M1امروز شنبه 23 ژانویه 2015، جمعی از هواداران مقاومت در شهر مالمو سوئد,علیرغم هوای بسیار سرد یک اکسیون در حمایت از دلاوران لیبرتی از ساعت ۱۲:۳۰تا ۱۴:۰۰بعد از ظهر برگزار کردند.

تجمع کنندگاندر این اکسیون جنایات رژیم خاکم در ایران و نیز موقعیت مجاهدین در زندان لیبرتی و جنایات دولت مالکی دست به افشاگری زده و  اطلاعیه هایی که حاوی آخرین اخبار ایران واعدام ها در ایران ونقطه نظرات شورای ملی مقاومت توزیع شد.