ایران سربازان بسیج از کشورهای عربی را برای جنگ در سوریه اموزش میدهد

Iran Army dayروزنامه وال استریت ژورنال طی گزارشی افشا کرده است که در طی هفته های اخیر اتوبوسهای پر از عراقها، سوریه و دیگر کشورهای عربی شبانه به پایگاهای نظامی ایران وارد میشوند تا برای جنگهای شهری اموزش داده شوند.

این گزارش به نقل از مسئولین نظامی رژیم مینویسد که این سربازها توجیه میشوند که انها برای در جنگی حماسی برای اسلام شیعه شرکت میکنند و پس از شهادت به بهشت خواهند رفت.

بر اساس این گزارش این پایگاه اموزشی که ” امیرالموئمنین” نام دارد در 24 کیلومتری تهران قرار دارد.

این گزارش همچنین میافزاید اموزش هزاران سرباز در چهارچوب تصمیمی که سال گذشته به منظور تغییر تعادل قدرت در منطقه گرفته  شده بود انجام میشود.

رهبران ایران سوریه را بخش مهمی از “جنبش مقاومت” به همراه حزبالله و ایران به هدف مبارزه با اسرائیل دانسته است.

متن کامل گزارش وال استریت ژرنال… کلیک کنید